Print

Linguistics


Display per page
Sort by
121 - 150 of 398 results
Product no.: 12_09_014
Komisarov K.Iu. / Комісаров К.Ю. | 978-966-489-079-0 | Vydavnychyi dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2011 | 232 S. | Kyiv / Київ
26.00 *
Product no.: 20_15_026
Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), Бессарабія : Словник = Govorŭt na bŭlgarite v s. Gorodne (Chiĭshii︠a︡), Besarabii︠a︡ : Rechnik / Kolesnyk, Valentyna Oleksandrivna / Колесник, Валентина Олександрівна | 978-966-927-514-1 | Astroprynt / Астропринт | 2019 | 684 S. | Odesa / Одеса
68.00 *
Product no.: 21_02_016
Студії з ономастики та етимології : 2013 / Vidp. red. O.P. Karpenko / Відп. ред. О.П. Карпенко | 978-966-8825-79-8 | Kyi / Кий | 2013 | 320 S. | Kyiv / Київ
39.00 *
Product no.: 21_02_017
Студії з ономастики та етимології : 2014 / Vidp. red. O.P. Karpenko / Відп. ред. О.П. Карпенко | 978-617-7177-06-0 | Kyi / Кий | 2014 | 256 S. | Kyiv / Київ
39.00 *
Product no.: 20_15_023
Говорити як медок варити. Словник фразеологізмів Західного Полісся та суміжних територій / Z. O. Matsiuk / З. О. Мацюк | 978-966-940-286-8 | Vezha-Druk / Вежа-Друк | 2020 | 688 S. | Luts’k / Луцьк
69.30 *
Product no.: 20_15_024
Що сільце, то нове слівце. Вид. 3-тє, допов. / Z. O. Matsiuk / З. О. Мацюк | 978-966-940-234-9 | Vezha-Druk / Вежа-Друк | 2019 | 500 S. | Luts’k / Луцьк
45.00 *
Product no.: 20_15_025
Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри / Zinaida Pakholok / Зінаїда Пахолок | 978-617-7181-12-4 | Vezha-Druk / Вежа-Друк | 2018 | 684 S. | Luts’k / Луцьк
49.93 *
Product no.: 21_02_012
Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Сборник научных статей № 6 / Kerimov I.A. / Керимов И.А. | | Khoteeva L.V. / Хотеева Л.В. | 2018 | 188 S., Grossformat | Simferopol’ / Симферополь
49.00 *
Product no.: 21_02_013
Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Сборник научных статей № 7 / Kerimov I.A. / Керимов И.А. | | Khoteeva L.V. / Хотеева Л.В. | 2019 | 242 S., Grossformat | Simferopol’ / Симферополь
49.00 *
Product no.: 21_02_014
Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Сборник научных статей № 8 / Kerimov I.A. / Керимов И.А. | | Khoteeva L.V. / Хотеева Л.В. | 2019 | 176 S., Grossformat | Simferopol’ / Симферополь
49.00 *
Product no.: 21_02_015
Студії з ономастики та етимології : 2011-2012 / Vidp. red. O.P. Karpenko / Відп. ред. О.П. Карпенко | 978-966-8825-73-6 | Kyi / Кий | 2012 | 352 S. | Kyiv / Київ
39.00 *
Product no.: 20_15_007
Александр Юлиевич Розенбойм (Ростислав Александров) (1939-2015) : воспоминания друзей : библиография / Aleksandra Petrovna Deli / Александра Петровна Дели | 978-966-344-789-6 | Optimum / Оптимум | 2019 | 284 S. | Odessa / Одесса
48.91 *
Product no.: 21_03_011
Скарби гуцульського говору: Березови. Вид.2ге, виправлене та доповнене  / Nehrych, Mykola / Негрич, Микола | 978-966-486-172-1 | Triada Plius / Тріада Плюс | 2019 | 268 S. | L’viv / Львів
33.00 *
Product no.: 20_11_023
Словники української мови: 1596–2018. Бібліографічний покажчик / Dmytro Pylypchuk / Дмитро Пилипчук | 978-617-7201-85-3 | Prosvita / Просвіта | 2020 | 1072 S. | Kyiv / Київ
77.45 *
Product no.: 20_15_006
Одесские реалии Ростислава Александрова : именной и топонимический указатели к шеститомному собранию сочинений / A. A. Taubenslak / А. А. Таубеншлак | 978-966-344-773-5 | Optimum / Оптимум | 2020 | 416 S. | Odessa / Одесса
57.07 *
Product no.: 19_28_048
Топонимика Крыма. Выпуск 3 / Iu.Beliaev / Ю.Беляев | 978-5-6042931-4-0 | Nizhniaia Oreanda / Нижняя Ореанда | 2019 | 536 S. | Simferopol’ / Симферополь
52.00 *
Product no.: 12_08_030
M.P. Bahan / М.П. Баган | 978-966-489-117-9 | Vydavnychyi dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2012 | 376 S. | Kyiv / Київ
26.00 *
Product no.: 12_08_031

Лексика офіційно-ділового стилю в історії української мови (1917–1933 рр.) / L.O. Tymenko / Л.О. Тименко | 978-966-489-114-8 | Іnstytut ukrains’koi movy ; Vydavnychyi dim Dmytra Buraho / Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго | 2011 | 184 S. | Kyiv / Київ

23.00 *
Product no.: 18_07_029

Синергетика омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища / Kiiko, Svitlana Vasylivna / Кійко, Світлана Василівна | 978-966-423-362-7 | Cherniv. nats. un-t / Чернів. нац. ун-т | 2016 | 531 S. | Chernivtsi / Чернівці

67.00 *
Product no.: 19_25_010
Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси  / Danylevs’ka, Oksana Mykolaivna / Данилевська, Оксана Миколаївна | 978-966-518-757-8 | Kyievo-Mohylians’ka akademiia / Києво-Могилянська академія | 2019 | 359 S. | Kyiv / Київ
39.00 *
Product no.: 20_14_011
Болять мені загублені слова… : мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах. Вид. 2-ге, доп. / Dmytro Pylypchuk / Дмитро Пилипчук | 978-617-657-008-0 | Bilotserkivs’ka knyzhkova fabryka / Білоцерківська книжкова фабрика | 2013 | 856 S. | Bila Tserkva / Біла Церква
69.30 *
Product no.: 20_03_001
Словник української мови : У двадцяти томах : Т. 10 : Наступ - Обміль / Rusanivs’kyi Vitalii / Русанівський Віталій | 978-966-02-0035-8 (Т.10); 978-966-00-1050-5 | Ukrains’kyi movno-informatsiinyi fond / Український мовно-інформаційний фонд | 2019 | 991 S., Großformat | Kyiv / Київ
112.00 *
Product no.: 21_04_219 21oejb/0000057

Україна культурна спадщина 33/2020 / Іhor Soliar / Ігор Соляр | 2223-1196 | Іnstytut ukrainoznavstva im. І. Kryp’iakevycha / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича | 2020 | 540 S. | L’viv / Львів

58.00 *
Product no.: 18_16_022
Українська мова – спадщина тисячоліть . Видання 4-е, оновлене і доповнене / Oleksa Riznykiv / Олекса Різників | 978-617-7398-42-2 | Ukrains’kyi priorytet / Український пріоритет | 2017 | 200 S. | Kyiv / Київ
38.00 *
Product no.: 19_25_005
Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти  / Sakharova, Ol’ha / Сахарова, Ольга | 978-966-489-446-0 | Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho / Видавничий Дім Дмитра Бураго | 2019 | 352 S. | Kyiv / Київ
32.00 *
Product no.: 19_14_037
"Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті / Iuliia V'iacheslavivna Pozdran’ / Юлія В'ячеславівна Поздрань | 978-966-641-744-5 | Vinnyts’kyi natsional’nyi tekhnichnyi universytet / Вінницький національний технічний університет | 2018 | 292 S. | Vinnytsia / Вінниця
39.00 *
Product no.: 19_14_031
Від зернини до хлібини: семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців. (На матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) / Volodymyr Konopka, Andrii Ziubrovs’kyi / Володимир Конопка, Андрій Зюбровський | 978-966-02-8721-1 | Іnstytut narodoznavstva / Інститут народознавства | 2018 | 600 S. | L’viv / Львів
64.00 *
Product no.: 20_02_037
Флуктуационная теория сонета. Сонетный атлас. Изд. 4-е, доп. и уточн. / Valentin Osen’ (V.F. Pogorelov) / Валентин Осень (В.Ф. Погорелов) | 978-966-927-439-7 | Astroprint / Астропринт | 2019 | 214 S. | Odessa / Одесса
30.00 *
Product no.: 20_11_019
Мова Львова, або Коли й батяри говорили  / Liudmyla Pidkuimukha / Людмила Підкуймуха | 978-617-7755-16-5 | Klio / Кліо | 2020 | 328 S. | Kyiv / Київ
32.61 *
Product no.: 19_02_033
Записки з ономастики = Opera in onomastica / O. Iu. Karpenko / О. Ю. Карпенко | 2410-3373 | Odes’kyi natsional’nyi universytet im. І. І. Mechnykova / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 2016 | 194 S. | Odesa / Одеса
56.00 *
*
Prices include VAT,
121 - 150 of 398 results