Print

Literary criticism

Literary criticism


Display per page
Sort by
91 - 120 of 310 results
Product no.: 12_47_013
Лексіка беларускай літаратурнай мовы XIX - пачатку XX ст.: асаблівасці станаўлення і развіцця / І. A. Haponenka / І. А. Гапоненка | 978-985-518-691-6 | BGU / БГУ | 2012 | 307 S. | Minsk / Минск
28.00 *
Product no.: 12_10_018
/ | 978-985-7026-25-8 | Chetyre chetverti / Четыре четверти | 2012 | 574 S. | Mіnsk / Мінск
41.00 *
Product no.: 12_24_023

Выбраныя творы / Tsіshka Hartny / Цішка Гартны | 978-985-08-1411-1 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 604 S. | Minsk / Мінск

26.00 *
Product no.: 12_33_030
Мой лістапад…: успаміны / Usenia A. / Усеня А. | 978-985-6982-54-8 | Medysont / Медысонт | 2012 | 248 S. | Minsk / Минск
22.00 *
Product no.: 12_04_003
Maksіmiuk Ia. / Максімюк Я. | 978-985-6991-26-7 | I.P. Lohvіnau / И.П. Логвінау | 2011 | 222 S. | Minsk / Минск
18.00 *
Product no.: 12_34_022
Збор твораў. У 23 т. Т. 8. Аповесці, 1999—2000 ; п’есы / Іvan Shamiakіn; padrykht. tekstau і kament. V. Karachun / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. В. Карачун | 978-985-02-1323-5 | Belaruskaia navuka / Мастацкая літаратура | 2012 | 655 S. | Mіnsk / Мінск
25.00 *
Product no.: 12_34_021
Збор твораў. У 20 т. Т. 17. / Iakub Kolas / Якуб Колас | 978-985-08-1382-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 895 S. | Mіnsk / Мінск
26.00 *
Product no.: 12_34_020
Збор твораў. У 20 т. Т. 18. Лісты (1908—1942) / Iakub Kolas / Якуб Колас | 978-985-08-1404-3 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 679 S. | Mіnsk / Мінск
25.00 *
Product no.: 12_36_010
Шлях да Брамы Неўміручасці: матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных 115-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сакавіка 2011 г.) / / | 978-985-08-1438-8 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 167 S. | Minsk / Минск
19.00 *
Product no.: 13_06_022
УКРАІНСКАЯ ЛІТАРАТУРА І ЎКРАІНСКА-БЕЛАРУСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ ЎЗАЕМАСУВЯЗІ. У 3 Ч. Ч.1 ЭПОХА СЯРЭДНЯВЕЧЧА - X I X СТ / T.V. Kabrzhytskaia, U.V. Rahoisha / Т.В. Кабржыцкая, У.В. Рагойша | 978-985-518-651-0 (ч.1) 978-985-518-650-3 | BDU / БДУ | 2012 | 215 S. | Minsk / Мінск
25.00 *
Product no.: 12_04_039
pad red. V. P. Rahoishy / пад рэд. В. П. Рагойшы | 978-985-518-375-5 | BDU / БДУ | 2011 | 247 S. | Minsk / Минск
24.00 *
Product no.: 12_47_014
І. Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага "Аб вастрыні і досціпе" (1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і камунікацыі / Ia. І. Prystauka / Я. І. Прыстаўка | 978-985-518-628-2 | BGU / БГУ | 2012 | 163 S. | Minsk / Минск
25.00 *
Product no.: 12_47_027
Развіццё лексічных сродкаў беларускай паэзіі / Liashuk V. M. / Ляшук В. М. | 978-985-6874-21-1 | BelІSA / БелІСА | 2012 | 304 S. | Minsk / Минск
29.00 *
Product no.: 12_48_001
Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа / uklad. A. M. Astapchuk [і іnsh.] / уклад. А. М. Астапчук [і інш.] | 978-985-08-1456-2 | Belaruskaia navuka, Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly / Беларуская навука, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы | 2012 | 653 S. | Minsk / Минск
32.00 *
Product no.: 17_23_014
Выбранае / Самойла Уладзімір / / | 978-985-7180-36-3 | Knіgazbor   / Кнігазбор   | 2017 | 288 S. | Minsk / Мінск
29.00 *
Product no.: 13_06_014
Слуцкае Евангелле: беларускі рукапіс XVI ст. / / | 978-985-6557-82-1 | Nacional’naja biblioteka Belarusi / Национальная библиотека Беларуси | 2007 | CD-ROM : Intel Pentium II 400; 64 Mb RAM; SVGA; Windows 98 | Minsk / Минск
18.00 *
Product no.: 12_47_025
История Великого княжества Литовского и Московского царства в прозе Всеволода Соловьева / Nikol’skii E. / Никольский Е. | 978-985-6888-93-2 | Vyd. V.Khursіk / Выд. В.Хурсік | 2012 | 200 S. | Minsk / Минск
25.00 *
Product no.: 12_47_031
Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары «Слова о плъку Игоревъ» / Bulakhau M.H. / Булахаў М.Г. | 978-985-08-1452-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 167 S. | Minsk / Минск
22.00 *
Product no.: 12_47_033
Далёкія і блізкія суродзічы : з дзённіка краязнаўцы / / Карлюкевіч А. | 978-985-556-011-2 | Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва | 2012 | 192 S. | Minsk / Минск
24.00 *
Product no.: 13_06_038
Тэорыя i практыка мастацкага перакладу / I. A. Charota / I. А. Чарота | 987-985-518-545-2 | BDU / БДУ | 2011 | 124 S. | Minsk / Мінск
24.00 *
Product no.: 12_17_007
Shapran Siarhei / Шапран Сяргей | 978-83-61617-84-6 | / | 2012 | 774 S. | Mіnsk – Harodnia / Мінск – Гародня
36.00 *
Product no.: 13_06_039
Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і камунiкацыi / Ia. U. Prystauka / Я. У. Прыстаўка | | BDU / БДУ | 2012 | 163 S. | Minsk / Мінск
25.00 *
Product no.: 12_10_001
/ | 978-985-7007-47-9 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2012 | 208 S. | Mіnsk / Мінск
25.00 *
Product no.: 13_06_048

Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння / Redaktar: Dziatko Dzmіtryi / Рэдактар: Дзятко Дзмітрый | 978-985-541-037-0 | BDPU / БДПУ | 2011 | 344 S. | Minsk / Мінск

27.00 *
Product no.: 12_10_010
T. S. Holub / Т. С. Голуб | 978-985-08-1394-7 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2011 | 308 S. | Mіnsk / Мінск
25.00 *
Product no.: 13_12_015
Беларуская драматургія канца ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя : жанрава-стылёвыя тэндэнцы / Zh. Ia. Belakurskaia, A. A. Radzevіch / Ф. В. Драбеня | 978-985-518-672-5 | BDU / БДУ | 2012 | 119 S. | Minsk / Мінск
24.00 *
Product no.: 17_06_014
Бэзавы і чорны. Парыж праз акуляры беларускай літаратуры / Bakharevіch A. / Бахарэвіч А. | 978-985-7164-24-0 | Zmіtser Kolas / Зміцер Колас | 2016 | 278 S. | Mіnsk / Мінск
26.00 *
Product no.: 12_24_016
З глыбінь жыцця: нататкі прамінулай эпохі / Іvers A. / Іверс А. | 978-985-7007-64-6 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2012 | 208 S. | Minsk / Минск
27.00 *
Product no.: 13_24_038
СМИ и современная культура: сборник научных трудов. К 90-летию заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, д-ра филол. наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой / / | | BGU. Institut zhurnalistiki. Kafedra literaturno-khudozhestvennoi kritiki / БГУ. Институт журналистики. Кафедра литературно-художественной критики | 2012 | 620 S. | Minsk / Минск
26.00 *
Product no.: 12_33_028
Пакуль ляціць страла / Arlou U.A. / Арлоў У.А. | 978-0-929849-43-0 | Radye Svaboda / Радыэё Свабода | 2012 | 400 S. | Minsk / Минск
25.00 *
*
Prices include VAT,
91 - 120 of 310 results