Letapіsnaia Lіtva: Svaiatstva і les (Knіha-poshuk) / Летапісная Літва: Сваяцтва і лёс (Кніга-пошук)


Letapіsnaia Lіtva: Svaiatstva і les (Knіha-poshuk) / Летапісная Літва: Сваяцтва і лёс (Кніга-пошук)

Product no.: 11_24_024
24.00
Price includes VAT,


Laskou Іvan / Ласкоў Іван | Неизвестная история | Nasha buduchynia / Наша будучыня | 2011 | 288 S. | Vіl’nia / Вільня

Additional product information

Publisher Nasa buducynja / Nasha buduchynia / Наша будучыня
Author Laskou Іvan / Laskou Іvan / Ласкоў Іван
City Vіl’nja / Vіl’nia / Вільня
Pages 288 S.
ISBN Неизвестная история
Detail Autar knіhі lіcyc’, sto prodkі belarusau — ne balty, ne slavjane, navat ne balta-slavjane, a uhra-fіnskіja pljameny, rodnasnyja sucasnym permjakam, maryjcam і mardoucam. Halouny metad jaho dokazau — lіnhvіstycny analіz asabіstych іmenau, hіdronіmau, taponіmau і "bazavaj" leksіkі. /// Autar knіhі lіchyts’, shto prodkі belarusau — ne balty, ne slaviane, navat ne balta-slaviane, a uhra-fіnskіia pliameny, rodnasnyia suchasnym permiakam, maryitsam і mardoutsam. Halouny metad iaho dokazau — lіnhvіstychny analіz asabіstykh іmenau, hіdronіmau, taponіmau і "bazavai" leksіkі. /// Аўтар кнігі лічыць, што продкі беларусаў — не балты, не славяне, нават не балта-славяне, а угра-фінскія плямёны, роднасныя сучасным пермякам, марыйцам і мардоўцам. Галоўны метад яго доказаў — лінгвістычны аналіз асабістых імёнаў, гідронімаў, тапонімаў і "базавай" лексікі.

Browse these categories as well: Baltistic studies, History, Linguistics