Latviešu grāmatika 1783

Product no.: 16_26_019
46.00
Price includes VAT,


Latviešu grāmatika 1783 / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs | 978-9984-893-14-3 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2015 | 432 S. | Rīga / Rīga

Additional product information

Publisher LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Author Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs
City Rīga / Rīga / Rīga
Pages 432 S.
ISBN 978-9984-893-14-3
Detail Latviešu gramatika, sarakstīta no Gotharda Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriņķa prāvesta, Sēlijas un Sunākstes vecā mācītāja un Getingenes karaliskās vācu biedrības biedra. Otrais izdevums, no paša autora uzlabots, papildināts un no jauna pārstrādāts. Jelgava, J.F.Stenhāgens, 1783. /// ///

Browse these categories as well: Baltistic studies, History, Linguistics, Valuable Single Copies, Geschichte, Slawistik