Kryminalistyka. Pidruchnyk / Криміналістика. Підручник


Kryminalistyka. Pidruchnyk / Криміналістика. Підручник

Product no.: 11_01_043
38.00
Price includes VAT,


Shepit’ko, V. / Шепітько, В. | | Іn Iure / Ін Юре | 2010 | 496 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іn Jure / Іn Iure / Ін Юре
Author Sepit’ko, V. / Shepit’ko, V. / Шепітько, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 496 S.
ISBN 0
Detail У підручнику розглянуто проблеми загальної теорії криміналістики, викладено найважливіші питання криміналістичної техніки і тактики, запропоновано окремі криміналістичні методики. Поданий матеріал відображає останні дослідження вітчизняної науки. /// U pidrucnyku rozhljanuto problemy zahal’noji teoriji kryminalistyky, vykladeno najvazlyvisi pytannja kryminalistycnoji techniky i taktyky, zaproponovano okremi kryminalistycni metodyky. Podanyj material vidobrazaje ostanni doslidzennja vitcyznjanoji nauky. /// U pidruchnyku rozhlianuto problemy zahal’noi teorii kryminalistyky, vykladeno naivazhlyvishi pytannia kryminalistychnoi tekhniky i taktyky, zaproponovano okremi kryminalistychni metodyky. Podanyi material vidobrazhaie ostanni doslidzhennia vitchyznianoi nauky.

Browse these categories as well: Ukraine, Criminology, Jurisprudence