Pravo sotsial’noho zabezpechennia Ukrainy: Pidruchnyk. 3-tie vydannia ,pereroblene i dopovnene. / Право соціального забезпечення України: Підручник. 3-тє видання ,перероблене і доповнене.


Pravo sotsial’noho zabezpechennia Ukrainy: Pidruchnyk. 3-tie vydannia ,pereroblene i dopovnene. / Право соціального забезпечення України: Підручник. 3-тє видання ,перероблене і доповнене.

Product no.: 11_01_044
35.00
Price includes VAT,


Pylypenko, P. / Пилипенко, П. | | Іn Iure / Ін Юре | 2010 | 504 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іn Jure / Іn Iure / Ін Юре
Author Pylypenko, P. / Pylypenko, P. / Пилипенко, П.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 504 S.
ISBN 0
Detail У підручнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення України» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні. Крім загальнонаукових положень про предмет, метод, систему, принципи та функції права соціального забезпечення, окремі розділи підручника присвячено з’ясуванню соціальних ризиків, що лежать в основі права на соціальне забезпечення, соціальному страхуванню, особливостям пенсійного забезпечення, соціальним допомогам, пільгам та іншим видам і формам соціального забезпечення. /// U pidrucnyku na osnovi cynnoho zakonodavstva Ukrajiny ta vidpovidno do prohramy kursu «Pravo social’noho zabezpecennja Ukrajiny» rozhljadajut’sja pytannja pravovoho rehuljuvannja social’noho zachystu hromadjan v Ukrajini. Krim zahal’nonaukovych polozen’ pro predmet, metod, systemu, pryncypy ta funkciji prava social’noho zabezpecennja, okremi rozdily pidrucnyka prysvjaceno z’jasuvannju social’nych ryzykiv, sco lezat’ v osnovi prava na social’ne zabezpecennja, social’nomu strachuvannju, osoblyvostjam pensijnoho zabezpecennja, social’nym dopomoham, pil’ham ta insym vydam i formam social’noho zabezpecennja. /// U pidruchnyku na osnovi chynnoho zakonodavstva Ukrainy ta vidpovidno do prohramy kursu «Pravo sotsial’noho zabezpechennia Ukrainy» rozhliadaiut’sia pytannia pravovoho rehuliuvannia sotsial’noho zakhystu hromadian v Ukraini. Krim zahal’nonaukovykh polozhen’ pro predmet, metod, systemu, pryntsypy ta funktsii prava sotsial’noho zabezpechennia, okremi rozdily pidruchnyka prysviacheno z’iasuvanniu sotsial’nykh ryzykiv, shcho lezhat’ v osnovi prava na sotsial’ne zabezpechennia, sotsial’nomu strakhuvanniu, osoblyvostiam pensiinoho zabezpechennia, sotsial’nym dopomoham, pil’ham ta inshym vydam i formam sotsial’noho zabezpechennia.

Browse these categories as well: Ukraine, Jurisprudence, Sociology, Economics