Natsional’na akademiia pravovykh nauk Ukrainy. Dovidnyk. Vydannia 4-te, pereroblene ta dopovnene / Національна академія правових наук України. Довідник. Видання 4-те, перероблене та доповнене


Natsional’na akademiia pravovykh nauk Ukrainy. Dovidnyk. Vydannia 4-te, pereroblene ta dopovnene / Національна академія правових наук України. Довідник. Видання 4-те, перероблене та доповнене

Product no.: 11_01_049
56.00
Price includes VAT,


/ | | Іn Iure / Ін Юре | 2010 | 376 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іn Jure / Іn Iure / Ін Юре
Author / /
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 376 S.
ISBN 0
Detail У довіднику висвітлюється історія утворення та діяльність Національної академії правових наук України, її структура, відділення й установи Академії, їх керівництво, контактні телефони, адреси, адреси в мережі Інтернет, та нормативно-правові акти, які регулюють її діяльність. Подано інформацію про президента Академії, президію та апарат президії, а також про дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Академії, їх життєвий і творчий шлях. /// U dovidnyku vysvitljujet’sja istorija utvorennja ta dijal’nist’ Nacional’noji akademiji pravovych nauk Ukrajiny, jiji struktura, viddilennja j ustanovy Akademiji, jich kerivnyctvo, kontaktni telefony, adresy, adresy v merezi Іnternet, ta normatyvno-pravovi akty, jaki rehuljujut’ jiji dijal’nist’. Podano informaciju pro prezydenta Akademiji, prezydiju ta aparat prezydiji, a takoz pro dijsnych cleniv (akademikiv), cleniv-korespondentiv ta inozemnych cleniv Akademiji, jich zyttjevyj i tvorcyj sljach. /// U dovidnyku vysvitliuiet’sia istoriia utvorennia ta diial’nist’ Natsional’noi akademii pravovykh nauk Ukrainy, ii struktura, viddilennia i ustanovy Akademii, ikh kerivnytstvo, kontaktni telefony, adresy, adresy v merezhi Іnternet, ta normatyvno-pravovi akty, iaki rehuliuiut’ ii diial’nist’. Podano informatsiiu pro prezydenta Akademii, prezydiiu ta aparat prezydii, a takozh pro diisnykh chleniv (akademikiv), chleniv-korespondentiv ta inozemnykh chleniv Akademii, ikh zhyttievyi i tvorchyi shliakh.

Browse these categories as well: Ukraine, Encyclopedias, Jurisprudence