Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy : Kodeksy, zakony ta zbirnyky normatyvnykh aktiv. / Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекси, закони та збірники нормативних актів


Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy : Kodeksy, zakony ta zbirnyky normatyvnykh aktiv. / Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекси, закони та збірники нормативних актів

Product no.: 11_01_053
14.00
Price includes VAT,


/ | | Іstyna / Істина | 2010 | 148 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іstyna / Іstyna / Істина
Author / /
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 148 S.
ISBN 0
Detail Прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року. Станом на 1жовтня 2010 року. Серiя: Офіційні документи /// Pryjnjatyj Verchovnoju Radoju Ukrajiny 6 lypnja 2005 roku. Stanom na 1zovtnja 2010 roku. Serija: Oficijni dokumenty. /// Pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 6 lypnia 2005 roku. Stanom na 1zhovtnia 2010 roku. Seriia: Ofitsiini dokumenty.

Browse these categories as well: Ukraine, Legislation, Jurisprudence