Hіstoryia fіlasofskai і hramadska-palіtychnyi dumkі. U 6 t. T.2. Protarenesans і Adradzhenne / NANB, Іnstytut fіlasofіі / Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычный думкі. У 6 т. Т.2. Протарэнесанс і Адраджэнне / НАНБ, Інстытут філасофіі


Hіstoryia fіlasofskai і hramadska-palіtychnyi dumkі. U 6 t. T.2. Protarenesans і Adradzhenne / NANB, Іnstytut fіlasofіі / Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычный думкі. У 6 т. Т.2. Протарэнесанс і Адраджэнне / НАНБ, Інстытут філасофіі

Product no.: 11_03_062
24.00
Price includes VAT,


San’ko S.І. / Санько С.І. | | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 840 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author San’ko S.І. / San’ko S.І. / Санько С.І.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 840 S.
ISBN 0
Detail Аб’ёмнае акадэмічнае выданне, якое налічвае больш за 800 старо­нак, падры­хтавана Інстытутам філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Другі том прысвечаны «Протарэнесансу і Адраджэнню», той з'яве, якая заўжды сі­лкавала белару­скую культуру найлепшымі ўзорамі мыслення і грамадска-па­літычных ідэалаў. /// Ab’emnae akademіcnae vydanne, jakoe nalіcvae bol’s za 800 staro­nak, padry­chtavana Іnstytutam fіlasofіі Nacyjanal’naj akademіі navuk Belarusі. Druhі tom prysvecany «Protarenesansu і Adradzennju», toj z'jave, jakaja zauzdy sі­lkavala belaru­skuju kul’turu najlepsymі uzoramі myslennja і hramadska-pa­lіtycnych іdealau. /// Ab’emnae akademіchnae vydanne, iakoe nalіchvae bol’sh za 800 staro­nak, padry­khtavana Іnstytutam fіlasofіі Natsyianal’nai akademіі navuk Belarusі. Druhі tom prysvechany «Protarenesansu і Adradzhenniu», toi z'iave, iakaia zauzhdy sі­lkavala belaru­skuiu kul’turu nailepshymі uzoramі myslennia і hramadska-pa­lіtychnykh іdealau.

Browse these categories as well: Belarus, Cultural history, Philosophy