Tretia ríša a vznik Slovenského štátu - Dokumenty II / Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakischen Staates - Dokumente II

Product no.: 11_05_006
20.00
Price includes VAT,


Schvarc, Michal - David Schriffl (Eds.) | 978-80-89335-38-1 | Ústav pamäti národa | 2010 | 562 S. | Bratislava

Additional product information

Publisher Ústav pamäti národa
Author Schvarc, Michal - David Schriffl (Eds.)
City Bratislava
Pages 562 S.
ISBN 978-80-89335-38-1
Detail Druhý diel edície dokumentov, ktorá zapĺňa medzeru v historickom skúmaní vzniku slovenského štátu. Venuje sa obdobiu od konca októbra 1938 do 9. marca 1939 a popri uvedených dokumentoch tu sú zaradené aj pramene mimo oficiálneho nemeckého politického aparátu. Okrem toho tu čitateľ nájde aj novinové články, dokumenty z pozostalostí, a takisto pramene slovenskej porveniencie. Kým v prvom zväzku ťažisko tvorila Mníchovská dohoda a jej dôsledky, resp. prvá Viedenská arbitráž, v druhom sa do popredia dostávajú otázky vývinu autonómneho slovenského štátu.

Browse these categories as well: Slovakia, Modern History