Suchasnyia teatral’nae і ekrannyia mastatstvy: tradytsyі і navatarstva


Suchasnyia teatral’nae і ekrannyia mastatstvy: tradytsyі і navatarstva

Product no.: 15_08_023
36.00
Price includes VAT,


Сучасныя тэатральнае і экранныя мастацтвы: традыцыі і наватарства / V. M. Iarmalіnskaia [і іnsh.] / В. М. Ярмалінская [і інш.] | 978-985-08-1793-8 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2014 | 451 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author V. M. Jarmalіnskaja [і іns.] / V. M. Iarmalіnskaia [і іnsh.] / В. М. Ярмалінская [і інш.]
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 451 S.
ISBN 978-985-08-1793-8
Detail Kalektyunaja manahrafіja «Sucasnyja teatral’nae і ekrannyja mastactvy: tradycyі і navatarstva» prysvecana novym navukovym dasledavannjam sucasnaha teatraznaustva і kіnaznaustva Belarusі. Zmescany razdzely, u jakіch razhdjadajucca pytannі novaj dzіcjacaj dramaturhіі, dasledujucca prablemy belaruskaj teatral’naj skoly, analіzuecca scenahrafіja muzycnaha і ljalecnaha teatra і іns. U novym vydannі upersynju u ajcynnym kіnaznaustve razhljadaecca taksama sucasnaja sіstema ekrannych mastactvau: kіnematohraf, telebacanne, vіdea, kamp’jutarnae mastactva, mul’tymedya. Pry hetym dasledcykamі ulіcany asnounyja tendencyі mjazy XX–XXI stst., jakіm ulascіvy jak tradycyjnyja, tak і navatarskіja formy /// /// Калектыўная манаграфія «Сучасныя тэатральнае і экранныя мастацтвы: традыцыі і наватарства» прысвечана новым навуковым даследаванням сучаснага тэатразнаўства і кіназнаўства Беларусі. Змешчаны раздзелы, у якіх разгдядаюцца пытанні новай дзіцячай драматургіі, даследуюцца праблемы беларускай тэатральнай школы, аналізуецца сцэнаграфія музычнага і лялечнага тэатра і інш. У новым выданні ўпершыню ў айчынным кіназнаўстве разглядаецца таксама сучасная сістэма экранных мастацтваў: кінематограф, тэлебачанне, відэа, камп’ютарнае мастацтва, мультымедыа. Пры гэтым даследчыкамі ўлічаны асноўныя тэндэнцыі мяжы XX–XXI стст., якім уласцівы як традыцыйныя, так і наватарскія формы

Browse these categories as well: Belarus, Film, Cultural history, Theatre