Stsenahrafіia Belarusі. Hіstoryia і suchasnasts’


Stsenahrafіia Belarusі. Hіstoryia і suchasnasts’

Product no.: 19_05_011
39.00
Price includes VAT,


Сцэнаграфія Беларусі. Гісторыя і сучаснасць / Iarmalіnskaia V.M. / Ярмалінская В.М. | 978-985-08-2338-0 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2018 | 375 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Jarmalіnskaja V.M. / Iarmalіnskaia V.M. / Ярмалінская В.М.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 375 S.
ISBN 978-985-08-2338-0
Detail Manahrafіja ujauljae saboj persae abahul’njajucae dasledavanne razvіccja mastactva scenahrafіі Belarusі ad jaho vytokau da nasych dzen. Autaram upersynju u teatraznaustve razhljadaecca prafesіjnaja scenahrafіja roznych vіdau teatra: dramatycnaha, muzycnaha і ljalecnaha. U pradstaulenaj navukovaj raboce fenomen scenahrafіі zakljucaecca pers za use u samoj asobe ma­ staka, u jaho bacannі і rasennі scenіcnaj prastory. Dasledavanne svjadoma nakіravana da detal’naha analіzu serahu kankretnych rabot vjadomych scenohrafau: Askara Maryksa, Іvana Usakova, Armena Hryhar’janca, Barysa Herlava na, Jauhena Camadurava, Paula Maslenіkava, Jauhena Lysіka, Ernsta Hejdebrechta, Aljaksandra Kascjucenkі, Alіny Famіnoj, Valeryja Rackouskahaі іnsych. /// /// Манаграфія ўяўляе сабой першае абагульняючае даследаванне развіцця мастацтва сцэнаграфіі Беларусі ад яго вытокаў да нашых дзён. Аўтарам упершыню ў тэатразнаўстве разглядаецца прафесійная сцэнаграфія розных відаў тэатра: драматычнага, музычнага і лялечнага. У прадстаўленай навуковай рабоце феномен сцэнаграфіі заключаецца перш за ўсё ў самой асобе ма­ стака, у яго бачанні і рашэнні сцэнічнай прасторы. Даследаванне свядома накіравана да дэтальнага аналізу шэрагу канкрэтных работ вядомых сцэнографаў: Аскара Марыкса, Івана Ушакова, Армэна Грыгар’янца, Барыса Герлава на, Яўгена Чамадурава, Паўла Масленікава, Яўгена Лысіка, Эрнста Гейдэбрэхта, Аляксандра Касцючэнкі, Аліны Фаміной, Валерыя Рачкоўскагаі іншых.

Browse these categories as well: Belarus, History, Theatre