Na shliakhu da vysokaha neba. Zhytstsevy і tvorchy shliakh Mіkoly Trukhana / На шляху да высокага неба. Жыццевы і творчы шлях Міколы Трухана


5 - 5 of 18 results

Na shliakhu da vysokaha neba. Zhytstsevy і tvorchy shliakh Mіkoly Trukhana / На шляху да высокага неба. Жыццевы і творчы шлях Міколы Трухана

Product no.: 11_25_036
24.00
Price includes VAT,


Rusak S.І. / Русак С.І. | 978-985-08-1233-9 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2011 | 300 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Rusak S.І. / Rusak S.І. / Русак С.І.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 300 S.
ISBN 978-985-08-1233-9
Detail Knіha prysvecana zyccevamu і tvorcamu sljachu talenavіtaha belaruskaha teatral’naha dzejaca Mіkalaja Mіkalaevіca Truchana – akcera і rezysera, zasnaval’nіka і mastackaha kіraunіka teatra «Dze-Ja?» (z 2004 h. – Novy dramatycny teatr). Recenzіі, teatral’nyja ahljady, artykuly, uspamіny, fotazdymkі, dakumenty raskryvajuc’ talent M. M. Truchana, rezyserskіja posukі і eksperymenty, vjalіkuju arhanіzacyjnuju rolju u stvarennі teatra-studyі, a potym і dramatycnaha teatra «Dze-Ja?», pacvjardzajuc’ addanasc’ teatral’namu mastactvu, zvarot da nacyjanal’naj dramaturhіі, zadanne pradstavіc’ asabіsty pohljad na lіtaraturny cі dramaturhіcny tvor. /// Knіha prysvechana zhytstsevamu і tvorchamu shliakhu talenavіtaha belaruskaha teatral’naha dzeiacha Mіkalaia Mіkalaevіcha Trukhana – aktsera і rezhysera, zasnaval’nіka і mastatskaha kіraunіka teatra «Dze-Ia?» (z 2004 h. – Novy dramatychny teatr). Retsenzіі, teatral’nyia ahliady, artykuly, uspamіny, fotazdymkі, dakumenty raskryvaiuts’ talent M. M. Trukhana, rezhyserskіia poshukі і eksperymenty, vialіkuiu arhanіzatsyinuiu roliu u stvarennі teatra-studyі, a potym і dramatychnaha teatra «Dze-Ia?», patsviardzhaiuts’ addanasts’ teatral’namu mastatstvu, zvarot da natsyianal’nai dramaturhіі, zhadanne pradstavіts’ asabіsty pohliad na lіtaraturny tsі dramaturhіchny tvor. /// Кніга прысвечана жыццёваму і творчаму шляху таленавітага беларускага тэатральнага дзеяча Мікалая Мікалаевіча Трухана – акцёра і рэжысёра, заснавальніка і мастацкага кіраўніка тэатра «Дзе-Я?» (з 2004 г. – Новы драматычны тэатр). Рэцэнзіі, тэатральныя агляды, артыкулы, успаміны, фотаздымкі, дакументы раскрываюць талент М. М. Трухана, рэжысёрскія пошукі і эксперыменты, вялікую арганізацыйную ролю ў стварэнні тэатра-студыі, а потым і драматычнага тэатра «Дзе-Я?», пацвярджаюць адданасць тэатральнаму мастацтву, зварот да нацыянальнай драматургіі, жаданне прадставіць асабісты погляд на літаратурны ці драматургічны твор.

Browse these categories as well: Theatre, Modern History
5 - 5 of 18 results