Vechny ahon’ peramohі / Вечны агонь перамогі

Product no.: 11_24_046
34.00
Price includes VAT,


Ukladal’nіk: Mіkola Mіnzer / Укладальнік: Мікола Мінзер | 978-985-6994-28-2 | Litaratura i Mastatstva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 344 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Litaratura i Mastactva / Litaratura i Mastatstva / Літаратура і Мастацтва
Author Ukladal’nіk: Mіkola Mіnzer / Ukladal’nіk: Mіkola Mіnzer / Укладальнік: Мікола Мінзер
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 344 S.
ISBN 978-985-6994-28-2
Detail Knіhu sklalі narysy pra Herojau Saveckaha Sajuza, jakіja zyvuc’ u Belarusі abo zylі jasce da zusіm njadaunjaha casu. Heta ne tol’kі apoved pra heraіcnyja calavecyja lesy, ale і svoeasablіvy duchouny zapavet ljudzej, jakіja vedajuc’ sapraunuju canu kryveju zdabytaj Peramohі, sjahonnjasnіm і nastupnym pakalennjam, іch scyraja spovedz’ pra cas і pra sjabe. Sjarod autarau — vjadomyja u respublіcy pіs’mennіkі і zurnalіsty. Vydanne z’jauljaecca sumesnym praektam RVU “Lіtaratura і Mastactva” і Sajuza pіs’mennіkau Belarusі. /// Knіhu sklalі narysy pra Heroiau Savetskaha Saiuza, iakіia zhyvuts’ u Belarusі abo zhylі iashche da zusіm niadauniaha chasu. Heta ne tol’kі apoved pra heraіchnyia chalavechyia lesy, ale і svoeasablіvy dukhouny zapavet liudzei, iakіia vedaiuts’ sapraunuiu tsanu kryveiu zdabytai Peramohі, siahonniashnіm і nastupnym pakalenniam, іkh shchyraia spovedz’ pra chas і pra siabe. Siarod autarau — viadomyia u respublіtsy pіs’mennіkі і zhurnalіsty. Vydanne z’iauliaetstsa sumesnym praektam RVU “Lіtaratura і Mastatstva” і Saiuza pіs’mennіkau Belarusі. /// Кнігу склалі нарысы пра Герояў Савецкага Саюза, якія жывуць у Беларусі або жылі яшчэ да зусім нядаўняга часу. Гэта не толькі аповед пра гераічныя чалавечыя лёсы, але і своеасаблівы духоўны запавет людзей, якія ведаюць сапраўную цану крывёю здабытай Перамогі, сягонняшнім і наступным пакаленням, іх шчырая споведзь пра час і пра сябе. Сярод аўтараў — вядомыя ў рэспубліцы пісьменнікі і журналісты. Выданне з’яўляецца сумесным праектам РВУ “Літаратура і Мастацтва” і Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Browse these categories as well: Military, Modern History