Emancipácia občana

Product no.: 12_25_004
15.00
Price includes VAT,


/ Pogády Peter / | 978-80-8061-471-3 | / Vydavateľstvo SSS | 2012 | 158 S. | / Bratislava

Additional product information

Publisher / / Vydavateľstvo SSS
Author Pogády Peter / Pogády Peter /
City / / Bratislava
Pages 158 S.
ISBN 978-80-8061-471-3
Detail /// /// Zbierka 33 esejí Petra Pogádyho pod názvom Emancipácia občana prináša originálny a kritický pohľad na kultúrne, spoločenské a politické dianie na Slovensku v poslednom desaťročí. Hovorí o nevyhnutnosti zmeny postoja človeka-občana k veciam a udalostiam, s ktorými sa denne stretáva, o potrebe znovunadobudnutia národnej hrdosti a vlastnej dôstojnosti.

Browse this category: Modern History