Medzivojnové európske diktatúry

Product no.: 12_25_008
19.00
Price includes VAT,


/ Michelko, Roman / | 978-80-8128-025-2 | / Vydavateľstvo Matice slovenskej | 2012 | 84 S. | / Bratislava

Additional product information

Publisher / / Vydavateľstvo Matice slovenskej
Author Michelko, Roman / Michelko, Roman /
City / / Bratislava
Pages 84 S.
ISBN 978-80-8128-025-2
Detail /// /// Vedecko-popularizačná monografia R. Michelka sa zaoberá fenoménom diktatúr v Európe medzi dvoma svetovými vojnami. Autor sa pokúša o vecné hodnotenie a klasifikáciu niekoľkých typov diktatúr (monarchistické, vojensko-policajné, totalitné). Osobitne skúma pojem autokracie ako medzistupňa demokracie a diktatúry, fungovanie takéhoto systému v praxi ukazuje na príkladoch medzivojnového Poľska či Juhoslávie Dielo ponúka sumár vecných informácií o danej problematike a produktívne podnety na ďalšie historické a politologické bádanie.

Browse this category: Modern History