Arkhiv V.S. Kosenka (1896—1938) u fondakh Іnstytutu rukopysu NBU : naukovyi kataloh

Product no.: 21_04_210
36.00
Price includes VAT,


Архів В.С. Косенка (1896—1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / Ol’ha Іvanova / Ольга Іванова | 978-966-02-9148 | Natsional’na biblioteka Ukrainy imeni V. І. Vernads’koho / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського | 2019 | 196 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Nacional’na biblioteka Ukrajiny imeni V. І. Vernads’koho / Natsional’na biblioteka Ukrainy imeni V. І. Vernads’koho / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Author Ol’ha Іvanova / Ol’ha Іvanova / Ольга Іванова
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 196 S.
ISBN 978-966-02-9148
Detail Vydannja reprezentuje archivnu spadscynu vydatnoho ukrajins’koho kompozytora, pianista i pedahoha Viktora Stepanovyca Kosenka, jaka zberihajet’sja u fondach Іnstytutu rukopysu Nacional’noji biblioteky Ukrajiny imeni V.І. Vernads’koho. U Katalozi predstavleni tvorci materialy kompozytora, zokrema avtohrafy joho tvoriv ta jich persi vydannja, dokumenty, sco vysvitljujut’ osnovni etapy zyttjevoho sljachu V.S. Kosenka, joho epistoljarna spadscyna, cyslenni spohady sucasnykiv, druziv ta koleh, a takoz materialy druzyny kompozytora. Struktura vydannja obumovlena vydovym skladom materialiv ta dokumentiv archivu, ukladenych za ustalenymy pryncypamy systematyzaciji osobovych archivnych fondiv i, zokrema, kompozytors’kych archiviv. Naukovo-dovidkovyj aparat vkljucaje pokazcyky imen, heohraficnych nazv, ustanov ta orhanizacij tosco. /// /// Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В.С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора. Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.

Browse these categories as well: Books, Librarianship, Music