"Zhuzhnela pcholka, zhuzhnela..." (Tradytsyiny lad zhytstsia)

Product no.: 21_11_024
32.00
Price includes VAT,


"Жужнела пчолка, жужнела..." (Традыцыйны лад жыцця)  / Ia. A. Nenadavets, A. M. Nenadavets / Я. А. Ненадавец, A. М. Ненадавец | 978-985-08-2541-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2021 | 225 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Ja. A. Nenadavec, A. M. Nenadavec / Ia. A. Nenadavets, A. M. Nenadavets / Я. А. Ненадавец, A. М. Ненадавец
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 225 S.
ISBN 978-985-08-2541-4
Detail Knіha prysvecana hіstoryі bortnіctva, uznіknennju і razvіccju ramacnaha pcaljarstva u Belarusі. Razhljadajucca і analіzujucca pracy papjarednіch dasledcykau hetaha starazytnaha promyslu. Padkreslіvaecca, sto u narodnym asjaroddzі pcaljary casta asacyіravalіsja z vedajucymі ljudz’mі, zdol’nymі da caraunіctva. Vykarystouvajucca smatlіkіja vusna-paetycnyja і lіtaraturnyja tvory, u jakіch zakranajucca roznyja aspekty uznjataj temy.  /// /// Кніга прысвечана гісторыі бортніцтва, узнікненню і развіццю рамачнага пчалярства ў Беларусі. Разглядаюцца і аналізуюцца працы папярэдніх даследчыкаў гэтага старажытнага промыслу. Падкрэсліваецца, што ў народным асяроддзі пчаляры часта асацыіраваліся з ведаючымі людзьмі, здольнымі да чараўніцтва. Выкарыстоўваюцца шматлікія вусна-паэтычныя і літаратурныя творы, у якіх закранаюцца розныя аспекты ўзнятай тэмы.

Browse these categories as well: Belarus, Ethnography, Valuable Single Copies, Geschichte, Zeitgeschichte