Sakral’nyia uzhorkі Belarusі

Product no.: 23_01_021
46.00
Price includes VAT,


Сакральныя ўзгоркі Беларусі / Vinakurau, V.F. / Вiнакураў, В.Ф. | 978-985-08-2870-5 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2021 | 268 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Vinakurau, V.F. / Vinakurau, V.F. / Вiнакураў, В.Ф.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 268 S.
ISBN 978-985-08-2870-5
Detail U kalektyunaj manahrafіі uzhorkі Belarusі pakazany u kompleksnym kanteksce: jak pryrodnyja landsaftnyja ab’ekty і jak svoeasablіvaja etnakul’turnaja prastora u mіfalahіcnaj і rytual’naj tradycyjach. Abahul’njaecca іnfarmacyja pra kalja tysjacy sakral’nych pahorkau, sabranaja pa hіstarycnaj, healahіcnaj, krajaznaucaj lіtaratury, pa archіunych danych, і u cas asabіstych ekspedycyj za aposnіja dzesjacіhoddzі. Razhljadajucca uzvyssy, zvjazanyja z mіfalahіcnymі persanazamі, chryscіjanskіmі svjatymі, hіstarycnymі asobamі і voіnamі-cuzyncamі, zhadvajucca lehendy pra skarby і pryvіdy. Raskazvaecca pra uzhorkі, dze, pavodle padannjau, «pravalіusja chram». Asablіvaja uvaha nadaecca Svjatym і Lysym horam, jakіja syroka raspausjudzany u Belarusі. /// /// У калектыўнай манаграфіі ўзгоркі Беларусі паказаны ў комплексным кантэксце: як прыродныя ландшафтныя аб’екты і як своеасаблівая этнакультурная прастора ў міфалагічнай і рытуальнай традыцыях. Абагульняецца інфармацыя пра каля тысячы сакральных пагоркаў, сабраная па гістарычнай, геалагічнай, краязнаўчай літаратуры, па архіўных даных, і ў час асабістых экспедыцый за апошнія дзесяцігоддзі. Разглядаюцца ўзвышшы, звязаныя з міфалагічнымі персанажамі, хрысціянскімі святымі, гістарычнымі асобамі і воінамі-чужынцамі, згадваюцца легенды пра скарбы і прывіды. Расказваецца пра ўзгоркі, дзе, паводле паданняў, «праваліўся храм». Асаблівая ўвага надаецца Святым і Лысым горам, якія шырока распаўсюджаны ў Беларусі.

Browse these categories as well: Belarus, Valuable Single Copies, Archaeologie, Slawistik, History