Print

History


Display per page
Sort by
31 - 60 of 62 results
Product no.: 16_35_018

Manor Gardens and Parks of Latvia / Janelis Ilze Māra / Janelis Ilze Māra | 978-9984-807-58-4 | Neputns / Neputns | 2010 | 304 S., Grossformat | Riga / Riga

74.00 *
Product no.: 16_35_035
Latviesi un Latvija : I sejums : latviesi  / Stradins, Janis / Stradins, Janis | 978-9934-8114-9-4  | Latvijas Zinātņu akadēmija / Latvijas Zinātņu akadēmija | 2013 | 526 S., Grossformat | Riga / Riga
68.00 *
Product no.: 16_35_045
Another Travel Guide Jūrmala / Čivle A., Meistere U., Rudzāte D. u.c. (teksts) / Čivle A., Meistere U., Rudzāte D. u.c. (teksts) | 978-9934-8533-2-6 | anothertravelguide.com / anothertravelguide.com | 2016 | 252 S. | Riga / Riga
46.00 *
Product no.: 17_03_002
Svētupes Lībiešu upurala / Sandis Laime, Juris Urtāns / Sandis Laime, Juris Urtāns | 978-9984-854-76-2 | Nordik / Nordik | 2017 | 215 S. | Riga / Riga
24.00 *
Product no.: 16_35_014

Zēlustes ēku un cilvēku likteņi / Kluinis Arnis / Kluinis Arnis | 978-9984-854-52-6 | Nordik / Nordik | 2013 | 272 S., Grossformat | Riga / Riga

40.00 *
Product no.: 16_35_037
Latvieši un Latvija : III sējums : atjaunotā latvijas valsts  / Jundzis, Talavs / Jundzis, Talavs | 978-9934-8373-4-0 | Latvijas Zinātņu akadēmija / Latvijas Zinātņu akadēmija | 2013 | 479 S., Grossformat | Riga / Riga
68.00 *
Product no.: 17_03_003
Svētupe krustām šķērsām / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa | 978-9984-854-75-5 | Nordik / Nordik | 2017 | 444 S. | Riga / Riga
30.00 *
Product no.: 16_35_046

Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimtā / Jansone Aija / Jansone Aija | 978-9934-528-15-6 | Latvijas Nacionālais kultūras centrs / Latvijas Nacionālais kultūras centrs | 2016 | 184 S., Grossformat | Riga / Riga

68.00 *
Product no.: 16_35_038
Latvieši un Latvija : IV sējums : latvijas kultūra, izglītība, zinātne / Hausmanis, Victors / Hausmanis, Victors | 978-9934-8373-5-7 | Latvijas Zinātņu akadēmija / Latvijas Zinātņu akadēmija | 2013 | 814 S., Grossformat | Riga / Riga
72.00 *
Product no.: 16_35_047
Latviešu tautastērpi / Garokalna Daina / Garokalna Daina | 978-9934-8403-5-7 | Pūce, apgāds / Pūce, apgāds | 2014 | 40 S. | Riga / Riga
22.00 *
Product no.: 16_35_048
Latvju rakstu zīmes / Liepkalna I. (sastādītāja) / Liepkalna I. (sastādītāja) | 978-9934-8345-5-4 | Arto-1 / Arto-1 | 2013 | 40 S. | Riga / Riga
18.00 *
Product no.: 16_35_016
Zaļajā Zemgalē raugoties / Zanders Ojārs / Zanders Ojārs | 978-9984-879-19-2 | Zinātne / Zinātne | 2012 | 230 S. | Riga / Riga
28.00 *
Product no.: 16_35_003
Kad sirdis atvērtas atmiņām. Stāsti par Ķeipenes mājām un cilvēkiem / Mietule Baiba / Mietule Baiba | 978-9934-11-901-9 | Jumava / Jumava | 2016 | 296 S. | Riga / Riga
28.00 *
Product no.: 16_35_024
Latvia. Toward 100 Years / Bleiere Daina u.c. / Bleiere Daina u.c. | 978-9934-11-678-0 | Jumava / Jumava | 2014 | 574 S., Grossformat | Riga / Riga
68.00 *
Product no.: 16_35_025
1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās / Ekmane Barba u.c. (veidotāji) / Ekmane Barba u.c. (veidotāji) | 978-9984-840-27-7 | Latvijas Vēstnesis / Latvijas Vēstnesis | 2013 | 800 S., Grossformat | Riga / Riga
87.00 *
Product no.: 16_35_007
Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti / Zagorskla Ilga u.c. / Zagorskla Ilga u.c. | | Ogres Vēstures un mākslas muzejs / Ogres Vēstures un mākslas muzejs | 2015 | 192 S. | Riga / Riga
42.00 *
Product no.: 16_35_026
Padomju Latvija 1918-1919 / Šiliņš Jānis / Šiliņš Jānis | 978-9934-839-90-0 | Vēstures izpētes un popularizēšanas bied / Vēstures izpētes un popularizēšanas bied | 2013 | 264 S. | Riga / Riga
38.00 *
Product no.: 16_35_040
Latvijas novadu dārgumi / Būmane Ilze (sastādītāja) / Būmane Ilze (sastādītāja) | 978-9934-150-48-7 | Lauku Avīze / Lauku Avīze | 2014 | 168 S., Grossformat | Riga / Riga
39.00 *
Product no.: 16_35_042
Latvijas viensētu stāsti / Būmane Ilze (sastādītāja) / Būmane Ilze (sastādītāja) | 978-9984-878-90-4 | Lauku Avīze / Lauku Avīze | 2013 | 240 S., Grossformat | Riga / Riga
40.00 *
Product no.: 16_35_010
Lejasciems / Vītola Ilona (sastādītāja) / Vītola Ilona (sastādītāja) | 978-9984-8359-2-1 | Vītola izdevniecība / Vītola izdevniecība | 2015 | 144 S. | Riga / Riga
20.00 *
Product no.: 16_35_043
Senie dzintara ceļi: no Rīgas līdz Bizantijai / Kalniņa Māra / Kalniņa Māra | 978-9984-3335-8-8 | Pētergailis / Pētergailis | 2013 | 400 S., Grossformat | Riga / Riga
82.00 *
Product no.: 16_35_041
Latvijas dievnami / Volkova Vivanta / Volkova Vivanta | 978-9934-150-33-3 | Lauku Avīze / Lauku Avīze | 2014 | 252 S., Grossformat | Riga / Riga
41.00 *
Product no.: 16_35_019
Nacionālā atmoda Latgalē / Latkovskis Donats / Latkovskis Donats | 978-9984-292-76-2 | Latgolas Kultūras centra izdevniecība / Latgolas Kultūras centra izdevniecība | 2016 | 368 S. | Riga / Riga
41.00 *
Product no.: 16_35_022
Vidzemes stāsti / Blaufūss Frīdrihs Bernhards / Blaufūss Frīdrihs Bernhards | 978-9934-839-91-7 | Vēstures izpētes un popularizēšanas bied / Vēstures izpētes un popularizēšanas bied | 2015 | 256 S. | Riga / Riga
48.00 *
Product no.: 16_26_005
Rīgas noslēpumi : likteņi, laiks, liecības pagalmu un ielu azotē  / Andris Sproģis / Andris Sproģis | 978-9934-8489-9-5 | Gramatas / Gramatas | 2016 | 324 S. | Rīga / Rīga
46.00 *
Product no.: 17_03_001
Ceļā uz Latviešu tautu / / | 978-9984-747-37-8 | Latvijas nacionālais vēstures muzejs / Latvijas nacionālais vēstures muzejs | 2017 | 191 S. | Riga / Riga
34.00 *
Product no.: 16_26_010
Zem Kārļa XII karogiem. Latviešu karavīri 18.gs. Zviedrijas armijā / Kohs Jumītis Arnis / Kohs Jumītis Arnis | 978-9934-0-5338-2 | Zvaigzne ABC / Zvaigzne ABC | 2016 | 256 S., Grossformat | Rīga / Rīga
89.00 *
Product no.: 16_26_009
Prūši karā ar likteni / Agris Dzenis / Agris Dzenis | 978-9934-8395-5-9 | Domas spēks / Domas spēks | 2016 | 238 S., Grossformat | Rīga / Rīga
42.00 *
Product no.: 16_26_019
Latviešu grāmatika 1783 / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs | 978-9984-893-14-3 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2015 | 432 S. | Rīga / Rīga
46.00 *
Product no.: 17_11_042
Белая Русь. Хроника употребления термина / Mitin, M. / Митин, М. | 978-9984-897-28-8 | Institut belorusskoi istorii i kul’tury / Институт белорусской истории и культуры | 2017 | 416 S. | Riga / Рига
36.00 *
*
Prices include VAT,
31 - 60 of 62 results