Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918-1938)

Product no.: 12_25_005
19.00
Price includes VAT,


/ Kucík Štefan / | 978-80-8128-015-3 | / Vydavateľstvo Matice slovenskej | 2011 | 146 S. | / Bratislava

Additional product information

Publisher / / Vydavateľstvo Matice slovenskej
Author Kucík Štefan / Kucík Štefan /
City / / Bratislava
Pages 146 S.
ISBN 978-80-8128-015-3
Detail /// /// Dejiny a pôsobenie amerických Slovákov zostali až podnes v mnohých ohľadoch pre slovenskú historiografiu terrou incognitou. Aj keď sa ich aktivity v záujme slovenského autonomistického hnutia v rokoch 1918 – 1938 zavŕšili uzákonením autonómie Slovenska, asymetrické členenie Česko-Slovenska bolo v rozpore s intenciami Pittsburskej dohody, ktorá nastoľovala požiadavku federatívneho usporiadania.

Browse this category: Modern History