2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny

Product no.: 12_48_011
25.00
Price includes VAT,


/ Lipták Ľubomír / | 978-80-8101-557-1 | Kalligram / | 2011 | 384 s. | Bratislava /

Additional product information

Publisher Kalligram / Kalligram /
Author Lipták Ľubomír / Lipták Ľubomír /
City Bratislava / Bratislava /
Pages 384 s.
ISBN 978-80-8101-557-1
Detail Súbor vedeckých štúdií, článkov a esejí významného slovenského historka mapuje vývoj Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Kniha obsahuje dosiaľ nepublikované štúdie o peripetiách vzniku štátu a o raných fázach jeho budovania v tieni Tretej ríše. /// ///

Browse this category: Modern History