Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945-1970. Mýty a realita

Product no.: 12_25_009
39.00
Price includes VAT,


/ Vondrášek, Václav - Jan Pešek / | 978-80-224-1224-7 | / Veda | 2012 | 736 S. | / Bratislava

Additional product information

Publisher / / Veda
Author Vondrášek, Václav - Jan Pešek / Vondrášek, Václav - Jan Pešek /
City / / Bratislava
Pages 736 S.
ISBN 978-80-224-1224-7
Detail /// /// Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútropolitického a medzinárodnopolitického vývoja v nasledujúcom období od roku 1945 do konca 60. rokov minulého storočia. Autori analyzujú nástup a aktivity mladoľudáckej generácie po vypuknutí Povstania, venujú sa protipovstaleckým a protičeskoslovenským aktivitám v záverečnej etape krízy režimu, taktiež prechodu do politického exilu v závere druhej svetovej vojny i po jej skončení. Publikácia ponúka aj menej známe fakty o činnosti exilových centrál, o vysielači Barcelona, o spolupráci bývalých mladoľudákov so spravodajskými orgánmi západných mocností na okupovanom rakúskom území, ale aj o aktivitách československého delegáta v londýnskej komisii Spojených národov pre vojnové zločiny, o činnosti domáceho ilegálneho hnutia i o ďalších otázkach. Kniha je určená nielen historikom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti.

Browse this category: Modern History