Kultúra v dejinách - dejiny v kultúre

Product no.: 12_35_015
27.00
Price includes VAT,


/ Jaksicsová, Vlasta / | 978-80-224-1238-4 | Veda / | 2012 | 360 S. | Bratislava /

Additional product information

Publisher Veda / Veda /
Author Jaksicsová, Vlasta / Jaksicsová, Vlasta /
City Bratislava / Bratislava /
Pages 360 S.
ISBN 978-80-224-1238-4
Detail Podtitul:Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia."Slovenskí literáti ako umeleckí tvorcovia boli už tradične, prinajmenšom od čias Jána Kollára, zároveň i reprezentantmi spoločenských, politických a ideologických prúdov" -- predosiela historička Vlasta Jaksicsová v monografii o ambíciách, úspechoch i neúspechoch či trpkých zlyhaniach slovenských vzdelancov, tvorcov modernej kultúry prvej polovice 20. storočia. S využitím bohatého pramenného materiálu a interdisciplinárneho prístupu ich vníma v širších spoločenských kontextoch doby. /// Podtitul:Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia."Slovenskí literáti ako umeleckí tvorcovia boli už tradične, prinajmenšom od čias Jána Kollára, zároveň i reprezentantmi spoločenských, politických a ideologických prúdov" -- predosiela historička Vlasta Jaksicsová v monografii o ambíciách, úspechoch i neúspechoch či trpkých zlyhaniach slovenských vzdelancov, tvorcov modernej kultúry prvej polovice 20. storočia. S využitím bohatého pramenného materiálu a interdisciplinárneho prístupu ich vníma v širších spoločenských kontextoch doby. ///

Browse this category: Modern History