Print

Ethnography


Display per page
Sort by
1 - 30 of 73 results

Zbor Tvorau . Mіkola Ravenskі. Belaruskіia narodnyia pesnі / Збор Твораў . Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні

Product no.: 11_27_037

Red. kal.: І. Alounіkau / Рэд. кал.: І. Алоўнікаў | 978-985-458-148-4 | Tekhnalohіia / Тэхналогія | 2008 | 192 S. | Minsk / Минск
29.00 *

Slounik narodnykh promyslau i ramestvau Belarusі: Navukovae vydanne / Слоўнiк народных промыслаў i раместваў Беларусі: Навуковае выданне

Product no.: 11_03_107

Makarevich M. M / Макарэвiч М. М | 978-985-442-866-6 | Prava і ekanomіka / Права і еканоміка | 2010 | 131 S. | Minsk / Минск
12.00 *

Vyiavy mіfalahіchnaha vyraiu / Выявы міфалагічнага выраю

Product no.: 11_03_007

Nenadavets A. M. / Ненадавец А. М. | 978-985-08-1212-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 263S. | Minsk / Минск
18.00 *

Kraiaznutsy Vіtsebshchyny 2-i palovy XX - pachatku XXI st. Bіblіiahrafіchny davednіk / Краязнўцы Віцебшчыны 2-й паловы ХХ - пачатку XXI ст. Бібліяграфічны даведнік

Product no.: 11_25_029

Pіvavar M. / Півавар М. | 978-985-6976-46-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2010 | 372 S. | Mіnsk / Мінск
32.00 *

Tsentral’naia Belarus’. U 2 kn. Kn. 1. Z elektronnym dadatkam / Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1.

Product no.: 11_03_076

/ | 978-985-06-1853-5 | Vysheishaia shkola / Вышэйшая школа | 2010 | 848 S. | Minsk / Минск
44.00 *

Belorusy: ot "tuteishikh" k natsii / Белорусы: от "тутэйших" к нации

Product no.: 11_03_168

Cherniavskaia Iu.V. / Чернявская Ю.В. | 978-985-6868-27-9 | FUAinform / ФУАинформ | 2010 | 505 S. | Minsk / Минск
27.00 *

Khrestamatyia pa belaruskai dyialektalohіі. Tsentral’naia zona / Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона

Product no.: 11_03_052

Astreika V. D., uklad. / Астрэйка В. Д., уклад. | 978-985-08-1082-3 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2009 | 529 S. | Minsk / Минск
24.00 *

Nesostoiavshaiasia nezavisimost’ Talysha. Ocherki po istorii i etnografii Talysha / Несостоявшаяся независимость Талыша. Очерки по истории и этнографии Талыша

Product no.: 11_25_027

Aboszoda F. / Абосзода Ф. | 978-985-6982-07-4 | Medisont / Медисонт | 2011 | 224 S. | Mіnsk / Мінск
22.00 *

Slounіk belaruskіkh narodnykh paraunanniau / Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

Product no.: 11_31_004

uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nats. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly, Belaruskaia navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск
29.00 *

Kul’tavyia і hіstarychnyia valuny Belarusі / Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі

Product no.: 11_26_071

A. K. Karabanau / А. К. Карабанаў | 978-985-08-1295-7 | Belaruskaia navuka, Іnstytut pryrodakarystannia / Беларуская навука, Інстытут прыродакарыстання | 2011 | 235 S. | Mіnsk / Мінск
18.00 *

Fal’klor і lіtaratura : fenomen belaruska-pol’ska-ukraіnskaha kul’turnaha sumezhzha / Фальклор і літаратура : феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа

Product no.: 11_29_033

Kabrzhytskaia T.V. / Кабржыцкая Т.В. | 978-985-7007-01-1 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 184 S. | Minsk / Мінск
26.00 *

Belaruskae narodnae mastatstva / Беларускае народнае мастацтва

Product no.: 11_33_117

Sakhuta Ia.M. / Сахута Я.М. | 978-985-01-0920-0 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 367 S. | Mіnsk / Мінск
34.00 *

Sіmvolіka belaruskai narodnai kul’tury / Сімволіка беларускай народнай культуры

Product no.: 11_19_013

Kruk, Ianka / Крук, Янка | 978-985-01-0863-0 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 430 S. | Minsk / Минск
26.00 *

Mifalohiia belarusau: Entsyklapedychny slounik. Davedachnae vydanne / Мiфалогiя беларусаў: Энцыклапедычны слоўнiк. Даведачнае выданне

Product no.: 11_10_014

/ | 978-985-01-0903-3 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 607 S. | Minsk / Минск
52.00 *

Vіtsebskі kraevy slounіk / Віцебскі краёвы слоўнік

Product no.: 12_05_030

M.Kaspiarovіch / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27.00 *

Kraevy sloўnіk Chervenshchyny / Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны

Product no.: 12_05_029

M. Shaternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27.00 *

Sakral’naia heahrafіia Belarusі / Сакральная геаграфія Беларусі

Product no.: 11_10_007

Liudmіla Duchyts, Іryna Klіmkovіch / Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч | 978-985-6941-85-9 | Lіtaratura і Mastatstva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 384 S. | Minsk / Минск
29.00 *

Maia vesachka Vaishkuny: Historyka-etnahrafichny narys

Product no.: 11_03_131

Мая весачка Вайшкуны: Гiсторыка-этнаграфiчны нарыс / Mahil’nitski U.Ia. / Магiльнiцкi У.Я. | 978-985-6976-33-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2010 | 148 S. | Minsk / Минск
16.00 *

Arkhealohіia Belarusі : kataloh arkhіunykh navukovykh materyialau (1924–2013). U 3 ch. Ch. 2. Zhalezny vek і ranniae siaredniavechcha / Археалогія Беларусі : каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2013). У 3 ч. Ч. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча

Product no.: 12_04_034

sklad., anat. V. U. Miadzvedzeva / склад., анат. В. У. Мядзведзева | 978-985-08-1375-6 (Частка 2) 978-985-08-1011-3 | Іn-t hіstoryі, Belarus. navuka / Ін-т гісторыі, Беларус. навука | 2012 | 187 S. | Minsk / Минск
18.00 *

Prazdniki, obriady i tainstva v zhizni khristian Belarusi / Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси

Product no.: 12_04_032

Vereshchagina A.V. / Верещагина А.В. | 978-985-08-1018-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2009 | 239 S. | Minsk / Минск
17.00 *

Etnokul’turnye protsessy Vostochnogo Poles’ia v proshlom i nastoiashchem / Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем

Product no.: 11_10_002

Gurko A. Vl. / Гурко А. Вл. | 978-985-08-1229-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 466 S. | Minsk / Минск
28.00 *

Fal’klor Mahіleushchyny : materyialy z raenau, patsiarpelykh ad avaryі na ChAES / Фальклор Магілёўшчыны : матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС

Product no.: 11_13_021

A.І. Hurskі / А.І. Гурскі | 978-985-08-1250-6 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 530 S. | Minsk / Минск
32.00 *

Natsii, narody, etnosy: entsiklopedicheskii slovar’ / Нации, народы, этносы: энциклопедический словарь

Product no.: 12_02_011

Mikhnevich O.A. / Михневич О.А. | 978-985-11-0573-7 | Belorusskaia Entsiklopediia imeni Petrusia Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2011 | 264 S. | Minsk / Мінск
24.00 *

Belaruskaia dyialektalohіia. Materyialy і dasledavannі : zbornіk

Product no.: 12_34_017

Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні : зборнік / / | 2219-9675 | Іn-t movy і lіtaratury іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaia navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука | 2012 | 263 S. | Mіnsk / Мінск
28.00 *

U tezauruse Belarusі : da 80-hoddzia Enhel’sa Darashevіcha / У тэзаўрусе Беларусі : да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча

Product no.: 12_04_045

ukladach M.A.Kozenka / укладач М.А.Козенка | 978-985-7026-17-3 | Chatyry chvertsі / Чатыры чвэрці | 2011 | 136 S. | Minsk / Минск
21.00 *

Verkhniae Paniamonne: al’manakh lakal’nai hіstoryі / Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі

Product no.: 12_10_003

Vіts’ko Dz. V. – red.-ukladach / Віцько Дз. В. – рэд.-укладач | 978-985-6991-72-4 | Lohvіnau / Логвінау | 2012 | 154 S. | Mіnsk / Мінск
24.00 *

Kto zhivet v Belarusi

Product no.: 12_33_042

Кто живет в Беларуси / Gurko V.V. / Гурко В.В. | 978-985-08-1263-6 | In-t iskusstvovedeniia, etnografii i fol’klora im. Krapivy, Bel. navuka / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Крапивы, Бел. навука | 2012 | 799 S. | Minsk / Минск
42.00 *

Puti-uroki nashei kul’tury

Product no.: 13_06_024

Пути-уроки нашей культуры / I. V. Morozov / И. В. Морозов | 978-985-518-698-5 | BGU / БГУ | 2012 | 424 S. | Minsk / Минск
38.00 *

Slounіk Sennenshchyny u 3 t. T. 1: A-K

Product no.: 13_12_021

Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А-К / / | 978-985-08-1539-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2013 | 519 S. | Minsk / Мінск
39.00 *

Belaruskaia mіfalohіia. Khrestamatyia

Product no.: 13_24_012

Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя / / | 978-985-500-630-6 | RІVSh / РІВШ | 2013 | 374 S. | Minsk / Мінск

46.00 *
*
Prices include VAT,
1 - 30 of 73 results