Ukrains’kyi holokost 1932-1933. Svidchennia tykh, khto vyzhyv. / Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив.


Ukrains’kyi holokost 1932-1933. Svidchennia tykh, khto vyzhyv. / Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив.

Product no.: 11_01_234
22.00
Price includes VAT,


Mytsyk, Iu. / Мицик, Ю. | 978–966–382–220–4 | Kyievo-Mohylians’ka akademiia / Києво-Могилянська академія | 2010 | | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Kyjevo-Mohyljans’ka akademija / Kyievo-Mohylians’ka akademiia / Києво-Могилянська академія
Author Mycyk, Ju. / Mytsyk, Iu. / Мицик, Ю.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 978–966–382–220–4
ISBN 0
Series Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив.
Volume 7
Detail У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – штучний голодомор-геноцид 1932–1933 рр., спрямований на винищення українського народу. Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами та свідченнями про голодомор 1946–1947 рр., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії. /// U knyzi vmisceno svidcennja tych, chto perezyv odnu z najzachlyvisych trahedij v istoriji ljudstva – stucnyj holodomor-henocyd 1932–1933 rr., sprjamovanyj na vynyscennja ukrajins’koho narodu. Spohady, zibrani vprodovz bahat’och rokiv, dopovneni dokumental’nymy materialamy ta svidcennjamy pro holodomor 1946–1947 rr., dajut’ zmohu pobacyty diju strachitlyvoho mechanizmu znyscennja ukrajins’koho seljanstva, vidnovyty zamovcuvani dosi storinky vitcyznjanoji istoriji. /// U knyzi vmishcheno svidchennia tykh, khto perezhyv odnu z naizhakhlyvishykh trahedii v istorii liudstva – shtuchnyi holodomor-henotsyd 1932–1933 rr., spriamovanyi na vynyshchennia ukrains’koho narodu. Spohady, zibrani vprodovzh bahat’okh rokiv, dopovneni dokumental’nymy materialamy ta svidchenniamy pro holodomor 1946–1947 rr., daiut’ zmohu pobachyty diiu strakhitlyvoho mekhanizmu znyshchennia ukrains’koho selianstva, vidnovyty zamovchuvani dosi storinky vitchyznianoi istorii.

Browse these categories as well: Ukraine, Ukrainian Studies, Modern History