Treasures of Belarus / Скарбы Беларусі


Treasures of Belarus / Скарбы Беларусі

Product no.: 11_23_022
88.00
Price includes VAT,


Aliakseeu, A., Lukashevіch, A. / Аляксееў, А., Лукашэвіч, А. | 978-985-90180-2-2 | Zalaty hrad / Залаты град | 2009 | 320 S. | Mіnsk / Минск

Additional product information

Publisher Zalaty hrad / Zalaty hrad / Залаты град
Author Aljakseeu, A., Lukasevіc, A. / Aliakseeu, A., Lukashevіch, A. / Аляксееў, А., Лукашэвіч, А.
City Mіnsk / Mіnsk / Минск
Pages 320 S.
ISBN 978-985-90180-2-2
Detail Al’bom “Skarby Belarusі” — pracjah seryі vydannjau mastackaha praekta “Spadcyna Belarusі”. Staradaunіja chramy, palacy, zamkі і sjadzіby, vyraby z kastounych metalau zajmajuc’ admetnae mesca sjarod hіstarycnych kastounascej nasaj kraіny і z’jauljajucca vydatnym uvasablennem duchounaj і materyjal’naj spadcyny belaruskaha naroda. /// Al’bom “Skarby Belarusі” — pratsiah seryі vydanniau mastatskaha praekta “Spadchyna Belarusі”. Staradaunіia khramy, palatsy, zamkі і siadzіby, vyraby z kashtounykh metalau zaimaiuts’ admetnae mestsa siarod hіstarychnykh kashtounastsei nashai kraіny і z’iauliaiutstsa vydatnym uvasablennem dukhounai і materyial’nai spadchyny belaruskaha naroda. /// Альбом “Скарбы Беларусі” — працяг серыі выданняў мастацкага праекта “Спадчына Беларусі”. Старадаўнія храмы, палацы, замкі і сядзібы, вырабы з каштоўных металаў займаюць адметнае месца сярод гістарычных каштоўнасцей нашай краіны і з’яўляюцца выдатным увасабленнем духоўнай і матэрыяльнай спадчыны беларускага народа.

Browse these categories as well: Architecture, Cultural history, Art