"І maram voliu dam: lіtaraturnaia karta Pukhavіchchyny" / "І марам волю дам: літаратурная карта Пухавіччыны"


"І maram voliu dam: lіtaraturnaia karta Pukhavіchchyny" / "І марам волю дам: літаратурная карта Пухавіччыны"

Product no.: 11_25_009
28.00
Price includes VAT,


Karliukevich A.N. / Карлюкевич А.Н. | 978-985-11-0566-9 | Belorusskaia Entsiklopediia imeni Petrusia Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2011 | 304 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki / Belorusskaia Entsiklopediia imeni Petrusia Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки
Author Karljukevic A.N. / Karliukevich A.N. / Карлюкевич А.Н.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 304 S.
ISBN 978-985-11-0566-9
Detail Lіtaraturna-krajaznaucae dasledavanne znaemіc’ z hіstoryjaj adnaho z rehіenau Mіnscyny. Na staronkach knіhі cytaca cakajuc’ sustrecy z A.El’skіm, M.Carotam, Ja.Kolasam, A.Vol’nym, P.Hlebkam, M.Pasljadovіcam, P.Runcom, A.Bacylam, H.Kljauko, T.Bondar і іnsymі belaruskіmі paetamі, prazaіkamі, dramaturhamі. Smat chto z іch naradzіusja na Puchavіccyne, іnsyja bylі tut castymі hascjamі, pіsalі svae tvory na beraze Svіslacy, u maljaunіcych ljasnych veskach Berazjanka, Hluska, Padbjarezza… /// Lіtaraturna-kraiaznauchae dasledavanne znaemіts’ z hіstoryiai adnaho z rehіenau Mіnshchyny. Na staronkakh knіhі chytacha chakaiuts’ sustrechy z A.El’skіm, M.Charotam, Ia.Kolasam, A.Vol’nym, P.Hlebkam, M.Pasliadovіcham, P.Runtsom, A.Bachylam, H.Kliauko, T.Bondar і іnshymі belaruskіmі paetamі, prazaіkamі, dramaturhamі. Shmat khto z іkh naradzіusia na Pukhavіchchyne, іnshyia bylі tut chastymі hastsiamі, pіsalі svae tvory na beraze Svіslachy, u maliaunіchykh liasnykh veskakh Berazianka, Hlushka, Padbiarezhzha… /// Літаратурна-краязнаўчае даследаванне знаёміць з гісторыяй аднаго з рэгіёнаў Міншчыны. На старонках кнігі чытача чакаюць сустрэчы з А.Ельскім, М.Чаротам, Я.Коласам, А.Вольным, П.Глебкам, М.Паслядовічам, П.Рунцом, А.Бачылам, Г.Кляўко, Т.Бондар і іншымі беларускімі паэтамі, празаікамі, драматургамі. Шмат хто з іх нарадзіўся на Пухавіччыне, іншыя былі тут частымі гасцямі, пісалі свае творы на беразе Свіслачы, у маляўнічых лясных вёсках Беразянка, Глушка, Падбярэжжа…

Browse this category: Literary criticism