Socializmus na tanieri

Product no.: 16_13_003
18.00
Price includes VAT,


Socializmus na tanieri / Stoličná-Mikolajová, Rastislava / Stoličná-Mikolajová, Rastislava | 978-80-224-1467-8 | Veda / Veda | 2015 | 160 S. | Bratislava / Bratislava

Additional product information

Publisher Veda / Veda / Veda
Author Stoličná-Mikolajová, Rastislava / Stoličná-Mikolajová, Rastislava / Stoličná-Mikolajová, Rastislava
City Bratislava / Bratislava / Bratislava
Pages 160 S.
ISBN 978-80-224-1467-8
Detail Človek potrebuje jesť každodenne a v každej dobe. Konzumované potraviny a spôsoby stravovania ľudí sú preto dobrým indikátorom procesov a zmien v sociálnych spoločenstvách. Kniha etnologičky Rastislavy Stoličnej-Mikolajovej prezentuje najvýraznejšie zmeny, ktoré nastali v oblasti výživy a stravovacích modeloch ľudí počas epochy budovania socializmu na Slovensku. Objasňuje kontexty ingerencií štátnej komunistickej ideológie, ktoré spôsobili zásadnú ruptúru v produkčno-zásobovateľských princípoch v stravovaní obyvateľstva. Z novej politickej a hospodárskej situácie vyplynula aj nová koncepcia výživy socialistického človeka, ktorá sa inšpirovala najmä sovietskym modelom a bola aplikovaná v stravovaní ľudí v masovom meradle počas celého obdobia socializmu. Hospodárske, spoločenské a politické udalosti zasahujúce slovenské spoločenstvo sa menili u ľudí na veľmi konkrétne, osobné reflexie týchto zmien. Prejavilo sa to v postupných zmenách foriem stravovania v rodinách aj mimo nich i v skladbe produkovaných a konzumovaných potravín, čo viedlo k významnej premene výživových modelov obyvateľov Slovenska. /// ///

Browse these categories as well: Sociology, Modern History