Nacionālā atmoda Latgalē

Product no.: 16_35_019
41.00
Price includes VAT,


Nacionālā atmoda Latgalē / Latkovskis Donats / Latkovskis Donats | 978-9984-292-76-2 | Latgolas Kultūras centra izdevniecība / Latgolas Kultūras centra izdevniecība | 2016 | 368 S. | Riga / Riga

Additional product information

Publisher Latgolas Kultūras centra izdevniecība / Latgolas Kultūras centra izdevniecība / Latgolas Kultūras centra izdevniecība
Author Latkovskis Donats / Latkovskis Donats / Latkovskis Donats
City Riga / Riga / Riga
Pages 368 S.
ISBN 978-9984-292-76-2
Detail Lielākais darbs, ko savā īsajā mūžu paspēja izdarīt D. Latkovskis, ir viņa sakārtotā, bet neizdotā grāmata "Nacionālā atmoda Latgalē". Tas ir fundamentāls pētījums, sakopots no laikrakstos "Latgales Vēstnesis", "Jaunais Vōrds" un citos izdevumos publicētajiem rakstiem par redzamiem Latgales 19.–20. gadsimta atmodas darbiniekiem. /// ///

Browse this category: History