Svētupe krustām šķērsām

Product no.: 17_03_003
30.00
Price includes VAT,


Svētupe krustām šķērsām / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa | 978-9984-854-75-5 | Nordik / Nordik | 2017 | 444 S. | Riga / Riga

Additional product information

Publisher Nordik / Nordik / Nordik
Author Janīna Kusīte, Rasma Noriņa / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa
City Riga / Riga / Riga
Pages 444 S.
ISBN 978-9984-854-75-5
Detail Folkloriste Janīna Kursīte un vēsturniece Rasma Noriņa savā grāmatā “Svētupe krustām šķērsām” ir skaidrojušas Svētupes krastu 45 vecsaimniecību vēsturi. Kā zināms, tad latviešu etnoss galvenokārt veidojies, saplūstot kuršiem, latgaļiem, zemgaļiem, sēļiem vienā tautā un asimilējot Vidzemes un Kurzemes lībiešus. Par Kurzemes lībiešiem ir daudz pētījumu, bet Vidzemes lībieši, viņu saiknes ar latviešiem, līdz nesenam laikam bija palikušas pētnieku uzmanības perifērijā. Tieši tāpēc grāmatā aplūkoti Svētupes apkaimē dzīvojošie pēdējie Vidzemes lībieši, viņu pakāpeniskās iekļaušanās process latviešos. Pētot upi un tās tuvāko aploci (cilvēkus un viņu personvārdus, uzvārdus, viņu etnisko un reliģisko piederību, viņu mājas, piederošās lietas, mājdzīvniekus, veidoto kultūrainavu), vienlīdz izmantots gan arhīvu materiāls (sākot ar 17.gs.), gan fotogrāfijas (no 19.gs. beigām līdz mūsdienām), arī abu grāmatas autoru lauku pētījumos Limbažu un Salacgrīvas novados iegūtās ziņas un folklora. /// ///

Browse these categories as well: Geography, History, Linguistics