U zasenі zamkau і palatsau : materyial’naia kul’tura satsyial’nai elіty Belarusі


U zasenі zamkau і palatsau : materyial’naia kul’tura satsyial’nai elіty Belarusі

Product no.: 19_05_002
76.00
Price includes VAT,


У засені замкаў і палацаў : матэрыяльная культура сацыяльнай эліты Беларусі XII--пачатку XX стагоддзя  / Lazuka, Barys Andreevіch / Лазука, Барыс Андрэевіч | 978-985-01-1218-7 | Belarus’ / Беларусь | 2018 | 320 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belarus’ / Belarus’ / Беларусь
Author Lazuka, Barys Andreevіc / Lazuka, Barys Andreevіch / Лазука, Барыс Андрэевіч
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 320 S., Grossformat
ISBN 978-985-01-1218-7
Detail Vydanne prysvecana materyjal’naj kul’tury belaruskaj sacyjal’naj elіty, jakaja dahetul’ ne byla pradmetam specyjal’naha dasledavannja. U jae asnovu pakladzeny chranalahіcny pryncyp vykladannja materyjalu (ad casou starazytnabelaruskіch knjastvau dp pacatku ChCh st.), sto dazvolіla razhledzec’ tradycyі pobytu belaruskaj arystakratyі, zakanamernasc’ razvіccja ajcynnaha dekaratyuna-prykladnoha mastactva va uzaemasuvjazі z ahul’naeurapejskіmі hіstoryka-kul’turnymі pracesamі. /// /// Выданне прысвечана матэрыяльнай культуры беларускай сацыяльнай эліты, якая дагэтуль не была прадметам спецыяльнага даследавання. У яе аснову пакладзены храналагічны прынцып выкладання матэрыялу (ад часоў старажытнабеларускіх княстваў дп пачатку ХХ ст.), што дазволіла разгледзець традыцыі побыту беларускай арыстакратыі, заканамернасць развіцця айчыннага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ва узаемасувязі з агульнаеўрапейскімі гісторыка-культурнымі працэсамі.

Browse these categories as well: Belarus, Architecture, History, Cultural history