Iluzija Evropske unije

Product no.: 16_08_024
32.00
Price includes VAT,


Iluzija Evropske unije / Miša Đurković / Miša Đurković | 978-86-6343-052-5 | Catena Mundi / Catena Mundi | 2015 | 278 S. | Beograd / Beograd

Additional product information

Publisher Catena Mundi / Catena Mundi / Catena Mundi
Author Miša Đurković / Miša Đurković / Miša Đurković
City Beograd / Beograd / Beograd
Pages 278 S.
ISBN 978-86-6343-052-5
Detail Analizirajući jedan broj važnih tema kao živih i otvorenih pitanja evropske integracije, Miša Đurković je sačinio tematsku celinu ne pretendujući da bude iscrpan u izboru predmeta analize. U fokusu njegovog interesovanja stoje pitanja porekla, uticaja i krize Evropske unije. Drugim rečima njega zanima Unija kao određeni problemski sklop, kao pitanje moći, nadmoći i nemoći ove tvorevine u istorijskoj dijahroniji Evrope od Drugog svetskog rata i u savremenoj sinhroniji unutrašnje krize njenog poretka /// ///

Browse these categories as well: Serbia, Politics, Modern history