Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimtā

Product no.: 16_35_046
68.00
Price includes VAT,


Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimtā / Jansone Aija / Jansone Aija | 978-9934-528-15-6 | Latvijas Nacionālais kultūras centrs / Latvijas Nacionālais kultūras centrs | 2016 | 184 S., Grossformat | Riga / Riga

Additional product information

Publisher Latvijas Nacionālais kultūras centrs / Latvijas Nacionālais kultūras centrs / Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Author Jansone Aija / Jansone Aija / Jansone Aija
City Riga / Riga / Riga
Pages 184 S., Grossformat
ISBN 978-9934-528-15-6
Detail Pētījumā "Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā", zinātniskā apritē ieviešot jaunus lietiskos, rakstītos un vizuālos avotus, autore Dr. hist. Aija Jansone sniedz mūsdienu redzējumu par laikmeta ietekmi uz apģērba attīstību Zemgalē 19.gadsimtā, kā arī precizē Zemgalē valkātā apģērba attīstības posmus un tendences, kas lielā mērā bija saistīti ar tā laika vērtībām un ideāliem. Izdevumā galveno apģērba tipu noteikšanai un raksturošanai, balstoties uz pirmavotiem, ir dots bagātīgs ilustratīvais materiāls (fotogrāfijas, zīmējumi, skices). Tur, kur bija saglabājies tikai apģērba apraksts, pētījuma autore veikusi apģērba vizuālās rekonstrukcijas. /// ///

Browse these categories as well: Ethnographie, History, Cultural History