Imprimer

Critique littéraire


Affichage par page
Trier par
Référence: 12_44_026
/ Pēteris Zeile / | 9789984292229 | Latgales kultūras centrs / | 2012 | 315 s. | Riga / Riga
30,00
Référence: 12_33_049
/ Hausmanis Viktors / | 9789984879093 | Zinātne / | 2011 | 288 S. | Riga /
27,00
Référence: 12_33_044
/ Vāvere Vera / | 9789984879161 | Zinātne / | 2012 | 422 S. | Riga /
36,00
Référence: 12_34_023
/ Andrievs Ezergailis / | 978-9984-49-506-4 | Atvērtās krātuves / Atvērtās krātuves | 2012 | 480 S. | Riga /
31,00
Référence: 12_34_031
/ Anita Rožkalne / | 9789934820977 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2012 | 382 S. | Riga /
43,00
Référence: 12_34_034
/ Lelde Stumbre / | 9789934004230 | Lauku avīze / Lauku avīze | 2012 | 338 S. | Riga /
32,00
Référence: 13_23_041
/ Struka Ieva (sastādītāja) / | 9789934113154 | Jumava / | 2013 | 784 s. | Riga /
39,00
Référence: 13_23_040
/ Kuzina Anna / | 9789984318783 | Madris / | 2013 | 440 s. | Riga /
32,00
Référence: 13_23_042
/ Čaklā Inta / | 9789984893037 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / | 2013 | 296 s. | Riga /
26,00
Référence: 13_23_043
/ Cimdiņa Ausma (sastādītāja) / | 9789984879376 | Zinātne / | 2013 | 280 s. | Riga /
24,00
Référence: 13_23_044
/ Kalniņa Ieva / | 9789984872070 | Mansards / | 2013 | 204 s. | Riga /
23,00
Référence: 16_35_004
Rainis un Durbes pils / Dišlere Inta, Ozola Agrita / Dišlere Inta, Ozola Agrita | 9789934-846-35-9 | Tukuma muzejs / Tukuma muzejs | 2016 | 160 S. | Riga / Riga
27,00
Référence: 16_35_057
Sirdsmīļo brālīt! Raiņa un māsas Līzes sarakste / Jablovska Gaida (sastādītāja) / Jablovska Gaida (sastādītāja) | 978-9984-312-79-8 | Madris / Madris | 2014 | 288 S. | Riga / Riga
34,00
Référence: 16_35_059
Ceļojums dzejnieku pasaulē. Māris Čaklais, Egils Plaudis / Kalniņa I.,Kubuliņa A. / Kalniņa I.,Kubuliņa A. | 978-9984-89-304-4 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2013 | 288 S. | Riga / Riga
30,00
Référence: 17_03_007
Atmiņas paēnā: Latvijas un Somijas sieviešu prozas krustpunkti XX gadsimtā / Marija Semjonova / Marija Semjonova | 978-9934-18-195-5 | Latvijas universitāte / Latvijas universitāte | 2017 | 215 S. | Riga / Riga
28,00
Référence: 17_03_008
Reiz dzīvoja bruņinieks nabags... / Roalds Dobrovenskis / Roalds Dobrovenskis | 978-9934-866-40-1 | Lasītava / Lasītava | 2017 | 689 S. | Riga / Riga
39,00
Référence: 16_26_022
Rainim 150 : "Un rits bus japienem, lai kads tas naks" / Daukste-Silasproģe, Inguna; Gundega Grīnuma; Viktors Hausmanis / Daukste-Silasproģe, Inguna; Gundega Grīnuma; Viktors Hausmanis | 978-9984-893-18-1 | LU LFMI / LU LFMI | 2015 | 279 S. | Rīga / Rīga
43,00