Gustáv Husák a jeho doba

Référence: 16_20_002
32,00


Gustáv Husák a jeho doba / Kinčok, Branislav (ed.) / Kinčok, Branislav (ed.) | 978-80-89335-76-3 | Ústav pamäti národa / Ústav pamäti národa | 2016 | 546 S. | Bratislava / Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag Ústav pamäti národa / Ústav pamäti národa / Ústav pamäti národa
Autor Kinčok, Branislav (ed.) / Kinčok, Branislav (ed.) / Kinčok, Branislav (ed.)
Stadt Bratislava / Bratislava / Bratislava
Seiten 546 S.
ISBN 978-80-89335-76-3
Detail Politik a štátnik Gustáv Husák sa právom radí medzi najvýznamnejšie, no zároveň aj najkontroverznejšie postavy politických dejín Slovenska 20. storočia. Ako významný komunistický funkcionár dlhé roky ovplyvňoval smerovanie a osudy slovenskej, resp. československej spoločnosti. V zmysle pozitívnom aj v tom negatívnom. Nikdy neskrýval svoje politické ambície a politika sa postupne pre neho stala všetkým. Zasvätil jej takmer päťdesiat rokov svojho života, zastával množstvo politických a straníckych funkcií vrátane tých najvyšších. Bol súčasťou, tvorcom i obeťou turbulentných politických udalostí a jeho dramatický životný príbeh je bytostne spojený s komunistickou stranou, ktorá sa pre neho stala alfou aj omegou. /// ///

Parcourir également ces catégories : Politique, Histoire moderne