Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas


17 - 17 sur 17 résultats

Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas

Référence: 16_35_023
30,00


Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas / Strazdiņa Velta / Strazdiņa Velta | 978-9934-11-739-8 | Jumava / Jumava | 2015 | 240 S. | Riga / Riga

Plus d'informations sur le produit

Verlag Jumava / Jumava / Jumava
Autor Strazdiņa Velta / Strazdiņa Velta / Strazdiņa Velta
Stadt Riga / Riga / Riga
Seiten 240 S.
ISBN 978-9934-11-739-8
Detail Tagad, īsti laikā un vietā, sagaidot Pirmā pasaules kara sākuma simtgadi, ir pienākusi kārta trešajai “Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un brīvības cīņas”. Autore rūpīgās avotu un literatūras studijās iegūtās ziņas ir sakausējusi pārliecinošā laikmeta ainā, atspoguļojot, kā dzīvoja un karoja ķekavnieki Pirmā pasaules kara laikā ne tikai savā novadā, bet arī tālu aiz tā robežām. Veltas Strazdiņas pētījums teicami veic vēl vienu būtisku novadpētnieciska darba uzdevumu. Tajā ietverta bagātīga informācija par simtiem konkrētu personu, kuros daudzi lasītāji varēs sazīmēt savus priekštečus. Ar šo grāmatu autore ir atgriezusi piemiņai un vēsturei kādu daļiņu mūsu tautasbrāļu, kuriem bija lemts darboties smagā laikā. Paldies viņai par to! Vēsturnieks, profesors Ilgvars Butulis. /// ///

Parcourir également ces catégories : Lettonie, Militaire, Histoire moderne
17 - 17 sur 17 résultats