Gadatirgi Latvijā. Latgale

Référence: 12_34_042
27,00


/ Daina Kraukle / | 9789984389127 | Jumava / Jumava | 2011 | 117 S. | Riga /

Plus d'informations sur le produit

Verlag Jumava / Jumava / Jumava
Autor Daina Kraukle / /
Stadt Riga / Riga /
Seiten 117 S.
ISBN 9,78998E+12
Detail Izdevumu sērijā par gadatirgiem Latvijā šī ir otrā grāmata. Tā veltīta Latgalei. Lasītājam būs iespēja iepazīt tirgu un gadatirgu vēsturi dažādās Latgales pilsētās un novados. Iztaujātie teicēji kavēsies atmiņās par gadatirgiem un tirgu norisi savā bērnībā. Šoreiz grāmatā daudz vairāk informācijas par dažādiem Latgalei raksturīgiem tautas lietišķās mākslas veidiem, to meistariem, un varēsiet uzzināt arī par vienu otru amata stiķi. Rēzekne, Daugavpils, Viļāni, Preiļi, Ludza, Līvāni – šo pilsētu senie tirgus laukumi un to izskats mūsdienās, dzīvesstāsti, atmiņas, pirmie iespaidi un tikšanās šajā kontekstā. Īpaša uzmanība veltīta Latvijā dzīvojošajiem citu tautību pārstāvjiem – ebrejiem un čigāniem, kuru rosība dažādos aspektos vēsturiski ir saistīta ar tirgošanos. Grāmatā tiksieties arī ar Latgales audējām, podniekiem, pinējiem, kuri stāstīs par savu pieredzi un dalību Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Gadatirgū, ar ko vienmēr saistās jaukas un kurioziem bagātas atmiņas. Ainaviski greznā Latgale vienmēr rosinājusi vairāku nozaru mākslinieku radošo fantāziju, tādēļ šoreiz grāmatā ir sadaļa par tirgus tēmu dažādu laiku un žanru tēlotājmākslas darbos, kā arī mākslas žanru ienākšanu gadatirgu norisēs. Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums. /// Izdevumu sērijā par gadatirgiem Latvijā šī ir otrā grāmata. Tā veltīta Latgalei. Lasītājam būs iespēja iepazīt tirgu un gadatirgu vēsturi dažādās Latgales pilsētās un novados. Iztaujātie teicēji kavēsies atmiņās par gadatirgiem un tirgu norisi savā bērnībā. Šoreiz grāmatā daudz vairāk informācijas par dažādiem Latgalei raksturīgiem tautas lietišķās mākslas veidiem, to meistariem, un varēsiet uzzināt arī par vienu otru amata stiķi. Rēzekne, Daugavpils, Viļāni, Preiļi, Ludza, Līvāni – šo pilsētu senie tirgus laukumi un to izskats mūsdienās, dzīvesstāsti, atmiņas, pirmie iespaidi un tikšanās šajā kontekstā. Īpaša uzmanība veltīta Latvijā dzīvojošajiem citu tautību pārstāvjiem – ebrejiem un čigāniem, kuru rosība dažādos aspektos vēsturiski ir saistīta ar tirgošanos. Grāmatā tiksieties arī ar Latgales audējām, podniekiem, pinējiem, kuri stāstīs par savu pieredzi un dalību Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Gadatirgū, ar ko vienmēr saistās jaukas un kurioziem bagātas atmiņas. Ainaviski greznā Latgale vienmēr rosinājusi vairāku nozaru mākslinieku radošo fantāziju, tādēļ šoreiz grāmatā ir sadaļa par tirgus tēmu dažādu laiku un žanru tēlotājmākslas darbos, kā arī mākslas žanru ienākšanu gadatirgu norisēs. Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums. ///

Parcourir également ces catégories : Ethnographie, Histoire culturelle, Art