Imprimer

Ethnographie


Affichage par page
Trier par
1 - 30 sur 65 résultats

Zbor Tvorau . Mіkola Ravenskі. Belaruskіja narodnyja pesnі / Збор Твораў . Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні

Référence: 11_27_037

Red. kal.: І. Alounіkau / Рэд. кал.: І. Алоўнікаў | 978-985-458-148-4 | Technalohіja / Тэхналогія | 2008 | 192 S. | Minsk / Минск
29,00

Slounіk belaruskіch narodnych paraunannjau / Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

Référence: 11_31_004

uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nac. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск
29,00

Fal’klor і lіtaratura : fenomen belaruska-pol’ska-ukraіnskaha kul’turnaha sumezza / Фальклор і літаратура : феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа

Référence: 11_29_033

Kabrzyckaja T.V. / Кабржыцкая Т.В. | 978-985-7007-01-1 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 184 S. | Minsk / Мінск
26,00

Krajaznucy Vіcebscyny 2-j palovy XX- pacatku XXI st. Bіblіjahrafіcny davednіk / Краязнўцы Віцебшчыны 2-й паловы ХХ - пачатку XXI ст. Бібліяграфічны даведнік

Référence: 11_25_029

Pіvavar M. / Півавар М. | 978-985-6976-46-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2010 | 372 S. | Mіnsk / Мінск
32,00

Vіcebskі kraevy slounіk / Віцебскі краёвы слоўнік

Référence: 12_05_030

M.Kaspjarovіc / М.Каспяровіч | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00

Kraevy slounіk Cervenscyny / Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны

Référence: 12_05_029

M. Saternіk / М. Шатэрнік | | / Arche | 2012 | | Mіnsk / Мінск
27,00

Nesostojavsajasja nezavisimost’ Talysa. Ocerki po istorii i etnografii Talysa / Несостоявшаяся независимость Талыша. Очерки по истории и этнографии Талыша

Référence: 11_25_027

Aboszoda F. / Абосзода Ф. | 978-985-6982-07-4 | Medisont / Медисонт | 2011 | 224 S. | Mіnsk / Мінск
22,00

Archealohіja Belarusі : kataloh archіunych navukovych materyjalau (1924–2013). U 3 c. C. 2. Zalezny vek і rannjae sjarednjavecca / Археалогія Беларусі : каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2013). У 3 ч. Ч. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча

Référence: 12_04_034

sklad., anat. V. U. Mjadzvedzeva / склад., анат. В. У. Мядзведзева | 978-985-08-1375-6 (Частка 2) 978-985-08-1011-3 | Іn-t hіstoryі, Belarus. navuka / Ін-т гісторыі, Беларус. навука | 2012 | 187 S. | Minsk / Минск
18,00

Prazdniki, obrjady i tainstva v zizni christian Belarusi / Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси

Référence: 12_04_032

Verescagina A.V. / Верещагина А.В. | 978-985-08-1018-2 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2009 | 239 S. | Minsk / Минск
17,00

Nacii, narody, etnosy: enciklopediceskij slovar’ / Нации, народы, этносы: энциклопедический словарь

Référence: 12_02_011

Michnevic O.A. / Михневич О.А. | 978-985-11-0573-7 | Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2011 | 264 S. | Minsk / Мінск
24,00

11_26_071

Référence: 11_26_071

18,00

U tezauruse Belarusі : da 80-hoddzja Enhel’sa Darasevіca / У тэзаўрусе Беларусі : да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча

Référence: 12_04_045

ukladac M.A.Kozenka / укладач М.А.Козенка | 978-985-7026-17-3 | Catyry cvercі / Чатыры чвэрці | 2011 | 136 S. | Minsk / Минск
21,00

Sіmvolіka belaruskaj narodnaj kul’tury / Сімволіка беларускай народнай культуры

Référence: 11_19_013

Kruk, Janka / Крук, Янка | 978-985-01-0863-0 | Belarus’ / Беларусь | 2011 | 430 S. | Minsk / Минск
26,00

Belaruskaja dyjalektalohіja. Materyjaly і dasledavannі : zbornіk

Référence: 12_34_017

Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні : зборнік / / | 2219-9675 | Іn-t movy і lіtaratury іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaja navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука | 2012 | 263 S. | Mіnsk / Мінск
28,00

Verchnjae Panjamonne: al’manach lakal’naj hіstoryі / Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі

Référence: 12_10_003

Vіc’ko Dz. V. – red.-ukladac / Віцько Дз. В. – рэд.-укладач | 978-985-6991-72-4 | Lohvіnau / Логвінау | 2012 | 154 S. | Mіnsk / Мінск
24,00

Kto zivet v Belarusi

Référence: 12_33_042

Кто живет в Беларуси / Gurko V.V. / Гурко В.В. | 978-985-08-1263-6 | In-t iskusstvovedenija, etnografii i fol’klora im. Krapivy, Bel. navuka / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Крапивы, Бел. навука | 2012 | 799 S. | Minsk / Минск
42,00

Puti-uroki nasej kul’tury

Référence: 13_06_024

Пути-уроки нашей культуры / I. V. Morozov / И. В. Морозов | 978-985-518-698-5 | BGU / БГУ | 2012 | 424 S. | Minsk / Минск
38,00

Slounіk Sennenscyny u 3 t. T. 1: A-K

Référence: 13_12_021

Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А-К / / | 978-985-08-1539-2 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2013 | 519 S. | Minsk / Мінск
39,00

Narysy belaruskaj mifalohіі

Référence: 13_24_013

Нарысы беларускай мiфалогіі / A. M. Nenadavec / А. М. Ненадавец | 978-985-08-1565-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2013 | 535 S. | Minsk / Мінск
26,00

Belaruskaja mіfalohіja. Chrestamatyja

Référence: 13_24_012

Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя / / | 978-985-500-630-6 | RІVS / РІВШ | 2013 | 374 S. | Minsk / Мінск
46,00

"І ja tam byu..." (z narodnapaetycnaj spadcyny)

Référence: 21_02_062

"І я там быў..." (з народнапаэтычнай спадчыны) = ’‘I was there as well..." (folk heritage collection)  / Lakotka, Aljaksandr Іvanavіc / Лакотка, Аляксандр Іванавіч | 978-985-08-2636-7 | Belaruskaja navuka  / Беларуская навука  | 2020 | 454 S. | Mіnsk / Мінск
46,00

Maslenіca : abrad, pesnі, napevy

Référence: 21_04_035

Масленіца : абрад, песні, напевы  / Ljaskevіc, Alena Іharauna / Ляшкевіч, Алена Ігараўна | 978-985-08-2657-2 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2021 | 815 S. | Mіnsk / Мінск
49,00

Kul’tura rodavaj pamjacі

Référence: 17_23_010

Культура родавай памяці / Kruk Ja., Katovіc A. / Крук Я., Катовіч А. | 978-985-01-1219-4 | Belarus’ / Беларусь | 2017 | 407 S. | Minsk / Мінск
32,00

Formirovanie sistemy obrazovanija i nauki v Belarusi (XII-nacalo XX vekov)

Référence: 16_19_024

Формирование системы образования и науки в Беларуси (ХII-начало ХХ веков)  / V.A.Sarsunov / В.А.Шаршунов | 978-985-7114-10-8 | Misanta / Мисанта | 2016 | 704 S. | Minsk / Минск
44,00

Belarusian Costume : Catalogue of Traditional Belarusian Fashion

Référence: 21_04_015

Belarusian Costume : Catalogue of Traditional Belarusian Fashion by Region Late 19th n Early 20th Centruties : Collection presented by Folk Group VOLYA Seattle, USA = Беларускі строй : каталог традыцыйнага адзення канца XIX-пачатку XX стагоддзяў па рэгіёнах : з калекцыі гурта VOLYA Сіэтл, ЗША  / Dzemka, Volja / Дземка, Воля | 978-985-7236-42-8 | Cimberov R. M. / Цимберов Р. М. | 2021 | 50 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
35,00

Karahod belaruskіch abradau = Circle Dance of Belarusian Rites

Référence: 15_34_035

Карагод беларускіх абрадаў = Circle Dance of Belarusian Rites  / Kljascuk, Anatol’ Vіktaravіc / Кляшчук, Анатоль Віктаравіч | 978-985-01-1148-7 | Belarus’ / Беларусь | 2015 | 379 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
78,00

Belaruskaja dyjalektalohija. Materyjaly i dasledvanni. Vypusk 4. 2016

Référence: 16_21_004

Беларуская дыялекталогiя. Матэрыялы i даследваннi. Выпуск 4. 2016 / / | 2219-9675 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2016 | 404 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
53,00

Polityko-pravova mental’nist’ ukrajins’koho sociumu v umovach jevropejs’koji intehraciji

Référence: 20_06_019

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції / M. P. Trebin / М. П. Требін | 978-966-937-851-4 | Pravo / Право | 2019 | 744 S. | Charkiv / Харків
75,41

Varvara Hreckaja jak z'java belaruskaj narodnaj kul’tury

Référence: 15_10_004

Варвара Грэцкая як з'ява беларускай народнай культуры / Lapіcіn G.І. / Лапіцін Г.І. | 978-985-7065-29-5 | Bark / Барк | 2015 | 248 S. | Gomel’ / Гомель

46,00

Encyklapedyja hіstoryі Uzbroenych Sіl Respublіkі Belarus’. U 2-ch tamach. Tom І

Référence: 21_04_047

Энцыклапедыя гісторыі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. У 2-х тамах. Том І  / Osіpau V.C., Ljan’kevіc R.C. Staskevіc V.L. / Осіпаў В.Ц., Лянькевіч Р.Ч. Сташкевіч В.Л. | 978-985-552-841-9         | Pravo i ekonomika / Право и экономика | 2021 | 196 S. | Mіnsk / Мінск
38,00
1 - 30 sur 65 résultats