Simejne pravo Ukrajiny: Pidrucnyk / Сімейне право України: Підручник


Simejne pravo Ukrajiny: Pidrucnyk / Сімейне право України: Підручник

Référence: 11_01_078
24,00


Charytonov, Je. / Харитонов, Є. | | Іstyna / Істина | 2010 | 320 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Іstyna / Іstyna / Істина
Autor Charytonov, Je. / Kharytonov, Ie. / Харитонов, Є.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 320 S.
ISBN 0
Detail Підручник підготовлений з урахуванням положень Сімейного кодексу України, інших нормативно-правових актів, найсучасніших досягнень теорії сімейного права. Він має на меті зорієнтувати у доволі великій кількості інформації, наголосити на найважливіших проблемах сімейного права, акцентувати на найбільш цікавих та важливих питаннях. /// Pidrucnyk pidhotovlenyj z urachuvannjam polozen’ Simejnoho kodeksu Ukrajiny, insych normatyvno-pravovych aktiv, najsucasnisych dosjahnen’ teoriji simejnoho prava. Vin maje na meti zorijentuvaty u dovoli velykij kil’kosti informaciji, naholosyty na najvazlyvisych problemach simejnoho prava, akcentuvaty na najbil’s cikavych ta vazlyvych pytannjach. /// Pidruchnyk pidhotovlenyi z urakhuvanniam polozhen’ Simeinoho kodeksu Ukrainy, inshykh normatyvno-pravovykh aktiv, naisuchasnishykh dosiahnen’ teorii simeinoho prava. Vin maie na meti zoriientuvaty u dovoli velykii kil’kosti informatsii, naholosyty na naivazhlyvishykh problemakh simeinoho prava, aktsentuvaty na naibil’sh tsikavykh ta vazhlyvykh pytanniakh.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Jurisprudence, Sociologie