Fenomen sociopryrodnych system. Svitohljadno-metodolohicni narysy


Fenomen sociopryrodnych system. Svitohljadno-metodolohicni narysy

Référence: 11_01_345
22,00


/ | 978-966-821-085-3 | Parapan / Парапан | 2009 | 284 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Parapan / Parapan / Парапан
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 284 S.
ISBN 978-966-821-085-3
Detail "Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси". Монографія присвячена дослідженню соціоприродних систем, генези та розвитку соціоприродного підходу до актуальних проблем сучасності. Акцент робиться на виявлення новітніх тенденцій гуманізації та гуманітаризації сучасного наукового знання; впливу гуманітарно-екологічних ідей на світоглядно-методологічну реконструкцію науки; виявлення шляхів та засобів врахування специфіки соціоприродних систем у сферах антропології, економіки, політики, урбаністики, культури та освіти. /// Monohrafija prysvjacena doslidzennju sociopryrodnych system, henezy ta rozvytku sociopryrodnoho pidchodu do aktual’nych problem sucasnosti. Akcent robyt’sja na vyjavlennja novitnich tendencij humanizaciji ta humanitaryzaciji sucasnoho naukovoho znannja; vplyvu humanitarno-ekolohicnych idej na svitohljadno-metodolohicnu rekonstrukciju nauky; vyjavlennja sljachiv ta zasobiv vrachuvannja specyfiky sociopryrodnych system u sferach antropolohiji, ekonomiky, polityky, urbanistyky, kul’tury ta osvity. /// Monohrafiia prysviachena doslidzhenniu sotsiopryrodnykh system, henezy ta rozvytku sotsiopryrodnoho pidkhodu do aktual’nykh problem suchasnosti. Aktsent robyt’sia na vyiavlennia novitnikh tendentsii humanizatsii ta humanitaryzatsii suchasnoho naukovoho znannia; vplyvu humanitarno-ekolohichnykh idei na svitohliadno-metodolohichnu rekonstruktsiiu nauky; vyiavlennia shliakhiv ta zasobiv vrakhuvannia spetsyfiky sotsiopryrodnykh system u sferakh antropolohii, ekonomiky, polityky, urbanistyky, kul’tury ta osvity.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Philosophie, Sociologie