Vijs’ko skifiv (ozbrojennja, orhanizacija, vijny ta vojenne mystectvo)


Vijs’ko skifiv (ozbrojennja, orhanizacija, vijny ta vojenne mystectvo)

Référence: 11_02_079
31,00


Hrycjuk, V. / Грицюк, В. |978-966-2951-48-6 | Misto /Місто | 2010 | 296 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Misto /Місто
Autor Hrycjuk, V. / Hrytsiuk, V. / Грицюк, В.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 296 S.
ISBN 978-966-2951-48-6
Detail "Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво)". У книзі узагальнені погляди науковців на комплекс озброєння та спорядження скіфського війська, запропонований авторський підхід щодо його класифікації. Основну увагу приділено аналізу організації скіфського війська, встановленню його складу, функціональної структури, досліджено зародження і розвиток родів військ, наявність спеціальних частин і підрозділів, виділення у скіфському війську професійного компонента. Запропонована періодизація виникнення і розвитку скіфської військової організації. Здійснена систематизація наукових знань про війни, в яких брали участь скіфи, і на основі їх аналізу виявлені особливості скіфського воєнного мистецтва. Зроблена спроба дослідити систему забезпечення воєнних дій війська скіфів. /// U knyzi uzahal’neni pohljady naukovciv na kompleks ozbrojennja ta sporjadzennja skifs’koho vijs’ka, zaproponovanyj avtors’kyj pidchid scodo joho klasyfikaciji. Osnovnu uvahu prydileno analizu orhanizaciji skifs’koho vijs’ka, vstanovlennju joho skladu, funkcional’noji struktury, doslidzeno zarodzennja i rozvytok rodiv vijs’k, najavnist’ special’nych castyn i pidrozdiliv, vydilennja u skifs’komu vijs’ku profesijnoho komponenta. Zaproponovana periodyzacija vynyknennja i rozvytku skifs’koji vijs’kovoji orhanizaciji. Zdijsnena systematyzacija naukovych znan’ pro vijny, v jakych braly ucast’ skify, i na osnovi jich analizu vyjavleni osoblyvosti skifs’koho vojennoho mystectva. Zroblena sproba doslidyty systemu zabezpecennja vojennych dij vijs’ka skifiv. /// U knyzi uzahal’neni pohliady naukovtsiv na kompleks ozbroiennia ta sporiadzhennia skifs’koho viis’ka, zaproponovanyi avtors’kyi pidkhid shchodo ioho klasyfikatsii. Osnovnu uvahu prydileno analizu orhanizatsii skifs’koho viis’ka, vstanovlenniu ioho skladu, funktsional’noi struktury, doslidzheno zarodzhennia i rozvytok rodiv viis’k, naiavnist’ spetsial’nykh chastyn i pidrozdiliv, vydilennia u skifs’komu viis’ku profesiinoho komponenta. Zaproponovana periodyzatsiia vynyknennia i rozvytku skifs’koi viis’kovoi orhanizatsii. Zdiisnena systematyzatsiia naukovykh znan’ pro viiny, v iakykh braly uchast’ skify, i na osnovi ikh analizu vyiavleni osoblyvosti skifs’koho voiennoho mystetstva. Zroblena sproba doslidyty systemu zabezpechennia voiennykh dii viis’ka skifiv.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Histoire, Militaire, Études orientales