Іntermetalicni napivprovidnyky: vlastyvosti ta zastosuvannja / Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування

Référence: 11_21_009
44,00


V.A. Romaka / В.А. Ромака | 978-617-607-053-5 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2011 | 488 S. | L’viv / Львів

Plus d'informations sur le produit

Verlag Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Autor V.A. Romaka / V.A. Romaka / В.А. Ромака
Stadt L’viv / L’viv / Львів
Seiten 488 S.
ISBN 978-617-607-053-5
Detail Na osnovi novitnich pidchodiv fizyky napivprovidnykiv ta sucasnych metodiv doslidzennja struktury recovyny ta jiji elektronnoho spektra opysano fizycni procesy u novomu klasi termoelektrycnych materialiv – v intermetalicnych napivprovidnykach. Obgruntovano vperse ponjattja “lokal’na amorfizacija krystala”, jake vvely avtory, sformul’ovano kryteriji rozcynnosti atomiv ridkisnozemel’nych metaliv (R) u strukturi spoluky ZrNiSn ta perechodu providnosti dielektryk-metal (perechid Andersona) u Zr1-xRxNiSn, vyznaceno pryrodu “apriornoho lehuvannja” intermetalicnych napivprovidnykiv. Detal’no opysano zaproponovanyj metod optymizaciji modeli krystalicnoji struktury na osnovi rezul’tativ rozrachunku elektronnoho spektra i fizycnych vlastyvostej ta umovy oderzannja maksymal’nych znacen’ koeficijenta termoelektrycnoji potuznosti termoelektrycnych elementiv na osnovi intermetalicnych napivprovidnykiv. /// Na osnovi novitnikh pidkhodiv fizyky napivprovidnykiv ta suchasnykh metodiv doslidzhennia struktury rechovyny ta ii elektronnoho spektra opysano fizychni protsesy u novomu klasi termoelektrychnykh materialiv – v intermetalichnykh napivprovidnykakh. Obgruntovano vpershe poniattia “lokal’na amorfizatsiia krystala”, iake vvely avtory, sformul’ovano kryterii rozchynnosti atomiv ridkisnozemel’nykh metaliv (R) u strukturi spoluky ZrNiSn ta perekhodu providnosti dielektryk-metal (perekhid Andersona) u Zr1-xRxNiSn, vyznacheno pryrodu “apriornoho lehuvannia” intermetalichnykh napivprovidnykiv. Detal’no opysano zaproponovanyi metod optymizatsii modeli krystalichnoi struktury na osnovi rezul’tativ rozrakhunku elektronnoho spektra i fizychnykh vlastyvostei ta umovy oderzhannia maksymal’nykh znachen’ koefitsiienta termoelektrychnoi potuzhnosti termoelektrychnykh elementiv na osnovi intermetalichnykh napivprovidnykiv. /// На основі новітніх підходів фізики напівпровідників та сучасних методів дослідження структури речовини та її електронного спектра описано фізичні процеси у новому класі термоелектричних матеріалів – в інтерметалічних напівпровідниках. Обґрунтовано вперше поняття “локальна аморфізація кристала”, яке ввели автори, сформульовано критерії розчинності атомів рідкісноземельних металів (R) у структурі сполуки ZrNiSn та переходу провідності діелектрик-метал (перехід Андерсона) у Zr1-xRxNiSn, визначено природу “апріорного легування” інтерметалічних напівпровідників. Детально описано запропонований метод оптимізації моделі кристалічної структури на основі результатів розрахунку електронного спектра і фізичних властивостей та умови одержання максимальних значень коефіцієнта термоелектричної потужності термоелектричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників.

Parcourir également ces catégories : Livres, Engineering, Physique