Tvory: Paezіja, proza, lіsty / Творы: Паэзія, проза, лісты

Référence: 11_23_019
26,00


Ales’ Salavej / Алесь Салавей |978-985-6740-03-0 | Lіmaryus / Лімарыус | 2010 | 560 S. | Mіnsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Lіmaryus / Lіmaryus / Лімарыус
Autor Ales’ Salavej / Ales’ Salavei / Алесь Салавей
Stadt Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Seiten 560 S.
ISBN 978-985-6740-03-0
Detail Hety persaja knіha pіs’mennіka na radzіme. U 1982 h. u N’ju-Erku Belaruskіm іnstytutam navukі і mastatcva byu vydadzeny tom «Njatusknaja krasa».Veska Krysava na Kojdanauscyne — Mіnsk — Іl’ja — Ryha — Berlіn — Praha – Zal’cburh. І uresce – najkrasvetnaja Australіja. Takі byu zyccevy sljach paeta.Aproc versau, u knіhu uvajslo lіstavanne z M. Sjadnevym, Ju. Vіc’bіcam, A. Hrycukom, V. Tumasam, A. Adamovіcam, L. Henіjus. Zmescanyja taksama uspamіny jaho sucasnіkau — ukraіnca Іhara Kacurouskaha, Vol’hі Hrycuk, Jana Pjatrouskaha, Aljaksandra Kalodkі, Uladzіmіra Bryleuskaha, Mіkoly Han’ka.Uklau knіhu, napіsau pradmovu і kamentary Mіchas’ Skobla. /// Hety pershaia knіha pіs’mennіka na radzіme. U 1982 h. u N’iu-Erku Belaruskіm іnstytutam navukі і mastattsva byu vydadzeny tom «Niatusknaia krasa».Veska Krysava na Koidanaushchyne — Mіnsk — Іl’ia — Ryha — Berlіn — Praha – Zal’tsburh. І ureshtse – naikrasvetnaia Australіia. Takі byu zhytstsevy shliakh paeta.Aproch vershau, u knіhu uvaishlo lіstavanne z M. Siadnevym, Iu. Vіts’bіcham, A. Hrytsukom, V. Tumasham, A. Adamovіcham, L. Henіiush. Zmeshchanyia taksama uspamіny iaho suchasnіkau — ukraіntsa Іhara Kachurouskaha, Vol’hі Hrytsuk, Iana Piatrouskaha, Aliaksandra Kalodkі, Uladzіmіra Bryleuskaha, Mіkoly Han’ka.Uklau knіhu, napіsau pradmovu і kamentary Mіkhas’ Skobla. /// Гэты першая кніга пісьменніка на радзіме. У 1982 г. у Нью-Ёрку Беларускім інстытутам навукі і мастатцва быў выдадзены том «Нятускная краса».Вёска Крысава на Койданаўшчыне — Мінск — Ілья — Рыга — Берлін — Прага – Зальцбург. І урэшце – найкрасветная Аўстралія. Такі быў жыццёвы шлях паэта.Апроч вершаў, у кнігу ўвайшло ліставанне з М. Сяднёвым, Ю. Віцьбічам, А. Грыцуком, В. Тумашам, А. Адамовічам, Л. Геніюш. Змешчаныя таксама ўспаміны яго сучаснікаў — украінца Ігара Качуроўскага, Вольгі Грыцук, Яна Пятроўскага, Аляксандра Калодкі, Уладзіміра Брылеўскага, Міколы Ганька.Уклаў кнігу, напісаў прадмову і каментары Міхась Скобла.

Parcourir également ces catégories : Fiction, Critique littéraire, Histoire moderne