Letapіsnaja Lіtva: Svajactva і les (Knіha-posuk) / Летапісная Літва: Сваяцтва і лёс (Кніга-пошук)

Référence: 11_24_024
24,00


Laskou Іvan / Ласкоў Іван | Неизвестная история | Nasa buducynja / Наша будучыня | 2011 | 288 S. | Vіl’nja / Вільня

Plus d'informations sur le produit

Verlag Nasa buducynja / Nasha buduchynia / Наша будучыня
Autor Laskou Іvan / Laskou Іvan / Ласкоў Іван
Stadt Vіl’nja / Vіl’nia / Вільня
Seiten 288 S.
ISBN Неизвестная история
Detail Autar knіhі lіcyc’, sto prodkі belarusau — ne balty, ne slavjane, navat ne balta-slavjane, a uhra-fіnskіja pljameny, rodnasnyja sucasnym permjakam, maryjcam і mardoucam. Halouny metad jaho dokazau — lіnhvіstycny analіz asabіstych іmenau, hіdronіmau, taponіmau і "bazavaj" leksіkі. /// Autar knіhі lіchyts’, shto prodkі belarusau — ne balty, ne slaviane, navat ne balta-slaviane, a uhra-fіnskіia pliameny, rodnasnyia suchasnym permiakam, maryitsam і mardoutsam. Halouny metad iaho dokazau — lіnhvіstychny analіz asabіstykh іmenau, hіdronіmau, taponіmau і "bazavai" leksіkі. /// Аўтар кнігі лічыць, што продкі беларусаў — не балты, не славяне, нават не балта-славяне, а угра-фінскія плямёны, роднасныя сучасным пермякам, марыйцам і мардоўцам. Галоўны метад яго доказаў — лінгвістычны аналіз асабістых імёнаў, гідронімаў, тапонімаў і "базавай" лексікі.

Parcourir également ces catégories : Études baltistic, Histoire, Linguistique