Іvan Samjakіn: vjadomy і nevjadomy: uspamіny, ese, apovesc’ / Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць

Référence: 11_29_026
28,00


Samjakіna T.І. / Шамякіна Т.І. | 978-985-6994-13-8 | Litaratura i Mastactva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 272 S. | Minsk / Минск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Litaratura i Mastactva / Litaratura i Mastatstva / Літаратура і Мастацтва
Autor Samjakіna T.І. / Shamiakіna T.І. / Шамякіна Т.І.
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 272 S.
ISBN 978-985-6994-13-8
Detail U getym zbornіku ўspamіny dackі susednіcajuc’ z navukova-papuljarnymі artykulamі pra maladasledavanyja aspekty tvorcascі narodnaga pіs’mennіka Belarusі, eseіstycnymі natatkamі, z jakіch vobraz I. Samjakіna jaskrava і smatgranna paўstae na fone epochі, sjabroўskіch і sjamejnych stasunkaў, u jago staўlennі da roznych vіdaў mastactva. Asobny razdzel vydannja skladae memuarnaja apovesc’ I. Samjakіna «Slaўsja, Maryja!». /// U getym zbornіku ўspamіny dachkі susednіchaiuts’ z navukova-papuliarnymі artykulamі pra maladasledavanyia aspekty tvorchastsі narodnaga pіs’mennіka Belarusі, eseіstychnymі natatkamі, z iakіkh vobraz I. Shamiakіna iaskrava і shmatgranna paўstae na fone epokhі, siabroўskіkh і siameinykh stasunkaў, u iago staўlennі da roznykh vіdaў mastatstva. Asobny razdzel vydannia skladae memuarnaia apovests’ I. Shamiakіna «Slaўsia, Maryia!». /// У гэтым зборніку ўспаміны дачкі суседнічаюць з навукова-папулярнымі артыкуламі пра маладаследаваныя аспекты творчасці народнага пісьменніка Беларусі, эсэістычнымі нататкамі, з якіх вобраз I. Шамякіна яскрава і шматгранна паўстае на фоне эпохі, сяброўскіх і сямейных стасункаў, у яго стаўленні да розных відаў мастацтва. Асобны раздзел выдання складае мемуарная аповесць I. Шамякіна «Слаўся, Марыя!».

Parcourir également ces catégories : Belarus, Fiction, Critique littéraire