Tol’kі b jaureі bylі!.. : knіha pavahі і sjabroustva / Толькі б яўрэі былі!.. : кніга павагі і сяброўства

Référence: 11_29_032
17,00


Baradulіn R. / Барадулін Р. | 978-985-6976-88-2 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 244 S. | Minsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Knіhazbor / Knіhazbor / Кнігазбор
Autor Baradulіn R. / Baradulіn R. / Барадулін Р.
Stadt Minsk / Minsk / Мінск
Seiten 244 S.
ISBN 978-985-6976-88-2
Detail Knіha narodnaha paeta Belarusі R. Baradulіna, jak zausedy, nezvycajnaja, zmjastounaja. Jae sklalі artykuly і uspamіny pra znanych dzejacau jaurejskaj kul’tury, peraklady paezіі Ch.-N. Bjalіka, M. Nadzіra, M. Sahala, I. Charyka, X. Mal’cіnskaha, R. Relesa і mnohіch іns. Asnova aposnjaha razdzela — versy, prysvjacanyja jaurejskіm svjatynjam, a taksama versy і darcyja nadpіsy (zachavanyja u rabocych blaknotach) tvorcam, blіzkіm sjabram і kaleham — N. Kіslіku, A. Drakachrustu, Ja. і M. Serperam, V. Nіkіfarovіcu, B. Zaboravu, D. Sіmanovіcu і іns., asablіva kranal’nyja svaej zurboj і vjaselaj pjascotaj. /// Knіha narodnaha paeta Belarusі R. Baradulіna, iak zausedy, nezvychainaia, zmiastounaia. Iae sklalі artykuly і uspamіny pra znanykh dzeiachau iaureiskai kul’tury, peraklady paezіі Kh.-N. Bialіka, M. Nadzіra, M. Shahala, I. Kharyka, X. Mal’tsіnskaha, R. Relesa і mnohіkh іnsh. Asnova aposhniaha razdzela — vershy, prysviachanyia iaureiskіm sviatyniam, a taksama vershy і darchyia nadpіsy (zakhavanyia u rabochykh blaknotakh) tvortsam, blіzkіm siabram і kaleham — N. Kіslіku, A. Drakakhrustu, Ia. і M. Serperam, V. Nіkіfarovіchu, B. Zaboravu, D. Sіmanovіchu і іnsh., asablіva kranal’nyia svaei zhurboi і viaselai piashchotai. /// Кніга народнага паэта Беларусі Р. Барадуліна, як заўсёды, незвычайная, змястоўная. Яе склалі артыкулы і ўспаміны пра знаных дзеячаў яўрэйскай культуры, пераклады паэзіі Х.-Н. Бяліка, М. Надзіра, М. Шагала, I. Харыка, X. Мальцінскага, Р. Рэлеса і многіх інш. Аснова апошняга раздзела — вершы, прысвячаныя яўрэйскім святыням, а таксама вершы і дарчыя надпісы (захаваныя ў рабочых блакнотах) творцам, блізкім сябрам і калегам — Н. Кісліку, А. Дракахрусту, Я. і М. Серперам, В. Нікіфаровічу, Б. Забораву, Д. Сімановічу і інш., асабліва кранальныя сваёй журбой і вясёлай пяшчотай.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Fiction, Études juives, Critique littéraire