Filosofija osvity ta vychovannja v kyjivs’kij akademicnij tradyciji XIX--pocatku XX st. / Філософія освіти та виховання в київській академічній традиції XIX--початку XX ст.


Filosofija osvity ta vychovannja v kyjivs’kij akademicnij tradyciji XIX--pocatku XX st. / Філософія освіти та виховання в київській академічній традиції XIX--початку XX ст.

Référence: 12_01_037
42,00


Kuz’mina, S. / Кузьміна, С. | 978-966-1691-31-4 | N.Orianda / Н.Оріанда | 2010 | 552 S. | Simferopol’ / Симферополь

Plus d'informations sur le produit

Verlag N.Orianda / N.Orianda / Н.Оріанда
Autor Kuz’mina, S. / Kuz’mina, S. / Кузьміна, С.
Stadt Simferopol’ / Simferopol’ / Симферополь
Seiten 552 S.
ISBN 978-966-1691-31-4
Detail U cij knyzci vperse zdijsnjujet’sja sproba opysaty proces formuvannja filosofs’ko- pedahohicnoho dyskursu v Kyjivs’kij duchovnij akademiji ta Universyteti Sv. Volodymyra i scharakteryzuvaty vnesok kyjivs’kych filosofiv-akademistiv XIX - pocatku XX st. u rozvytok vitcyznjanoji filosofiji vychovannja i osvity. Vodnocas u monohrafiji rozhljanuto nyzku suputnich metodolohicnych problem: specyfiky filosofs’ko-pedahohicnoho piznannja, dyscyplinarnoji identycnosti sucasnoji filosofiji osvity i vychovannja, jiji zv'jazku z istorycnoju tradycijeju filosofuvannja. Takoz okresleno istoryko-kul’turnyj ta idejnyj kontekst dijal’nosti kyjivs’kych akademicnych filosofiv, pokazano instytucijni umovy evoljuciji ukrajins’koji filosofs’ko-pedahohicnoji dumky i dano narys kyjivs’koho kul’turno-osvitn’oho seredovysca XIX - pocatku XX st. V osnovnij castyni doslidzennja vyjavleno svitohljadni j metodolohicni peredumovy, sco vyznacyly zmist i sprjamovanist’ filosofs’ko-pedahohicnych studij kyjivs’kych akademicnych myslyteliv XIX - pocatku XX st., okresleno problemne pole cych studij i proanalizovano jichni doslidnyc’ki prohramy. U dodatky do osnovnoho tekstu vkljuceno biohraficni dovidky i archivni materialy. /// U tsii knyzhtsi vpershe zdiisniuiet’sia sproba opysaty protses formuvannia filosofs’ko- pedahohichnoho dyskursu v Kyivs’kii dukhovnii akademii ta Universyteti Sv. Volodymyra i skharakteryzuvaty vnesok kyivs’kykh filosofiv-akademistiv XIX - pochatku XX st. u rozvytok vitchyznianoi filosofii vykhovannia i osvity. Vodnochas u monohrafii rozhlianuto nyzku suputnikh metodolohichnykh problem: spetsyfiky filosofs’ko-pedahohichnoho piznannia, dystsyplinarnoi identychnosti suchasnoi filosofii osvity i vykhovannia, ii zv'iazku z istorychnoiu tradytsiieiu filosofuvannia. Takozh okresleno istoryko-kul’turnyi ta ideinyi kontekst diial’nosti kyivs’kykh akademichnykh filosofiv, pokazano instytutsiini umovy evoliutsii ukrains’koi filosofs’ko-pedahohichnoi dumky i dano narys kyivs’koho kul’turno-osvitn’oho seredovyshcha XIX - pochatku XX st. V osnovnii chastyni doslidzhennia vyiavleno svitohliadni i metodolohichni peredumovy, shcho vyznachyly zmist i spriamovanist’ filosofs’ko-pedahohichnykh studii kyivs’kykh akademichnykh myslyteliv XIX - pochatku XX st., okresleno problemne pole tsykh studii i proanalizovano ikhni doslidnyts’ki prohramy. U dodatky do osnovnoho tekstu vkliucheno biohrafichni dovidky i arkhivni materialy. /// У цій книжці вперше здійснюється спроба описати процес формування філософсько- педагогічного дискурсу в Київській духовній академії та Університеті Св. Володимира і схарактеризувати внесок київських філософів-академістів XIX - початку XX ст. у розвиток вітчизняної філософії виховання і освіти. Водночас у монографії розглянуто низку супутніх методологічних проблем: специфіки філософсько-педагогічного пізнання, дисциплінарної ідентичності сучасної філософії освіти і виховання, її зв'язку з історичною традицією філософування. Також окреслено історико-культурний та ідейний контекст діяльності київських академічних філософів, показано інституційні умови еволюції української філософсько-педагогічної думки і дано нарис київського культурно-освітнього середовища XIX - початку XX ст. В основній частині дослідження виявлено світоглядні й методологічні передумови, що визначили зміст і спрямованість філософсько-педагогічних студій київських академічних мислителів XIX - початку XX ст., окреслено проблемне поле цих студій і проаналізовано їхні дослідницькі програми. У додатки до основного тексту включено біографічні довідки і архівні матеріали.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Livres, Éducation, Histoire, Histoire culturelle