Etnopolitycni procesy v Ukrajini: rehional’ni osoblyvosti / Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості


Etnopolitycni procesy v Ukrajini: rehional’ni osoblyvosti / Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості

Référence: 12_01_040
32,00


Pancuk M. / Панчук М. | 978-966-02-5963-8 | Іnstytut politycnych ta etnonacional’nych doslidzen’ im. І.F.Kurasa / Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса | 2011 | 396 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Іnstytut politycnych ta etnonacional’nych doslidzen’ im. І.F.Kurasa / Іnstytut politychnykh ta etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. І.F.Kurasa / Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
Autor Pancuk M. / Panchuk M. / Панчук М.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 396 S.
ISBN 978-966-02-5963-8
Detail U monohrafiji opysano teoretyko-metodolohicnyj instrumentarij vyvcennja etnopolitycnych procesiv  v Ukrajini ta jich rehional’ni specyfiky. Predstavleno rezul’taty doslidzennja istorycnych umov, politycnych, ekonomicnych, social’nych, demohraficnych, kul’turnych, konfesijnych ta insych aspektiv etnopolitycoji rehionalizaciji suspil’noho prostoru Ukrajiny. Arhumentovano vysnovky scodo tendencij sucasnoji etnopolitycnoji dynamiky ukrajins’koho sociumu i joho rehional’nych sehmentiv ta roli derzavnoho etnopolitycnoho menedzmentu v optymizaciji etnonacional’nych vidnosyn i nacional’no-hromadjans’kij konsolidaciji politycnoho, polietnicnoho, poli konfesijnoho, polikul’turnoho zahalu naselennja krajiny. /// U monohrafii opysano teoretyko-metodolohichnyi instrumentarii vyvchennia etnopolitychnykh protsesiv  v Ukraini ta ikh rehional’ni spetsyfiky. Predstavleno rezul’taty doslidzhennia istorychnykh umov, politychnykh, ekonomichnykh, sotsial’nykh, demohrafichnykh, kul’turnykh, konfesiinykh ta inshykh aspektiv etnopolitychoi rehionalizatsii suspil’noho prostoru Ukrainy. Arhumentovano vysnovky shchodo tendentsii suchasnoi etnopolitychnoi dynamiky ukrains’koho sotsiumu i ioho rehional’nykh sehmentiv ta roli derzhavnoho etnopolitychnoho menedzhmentu v optymizatsii etnonatsional’nykh vidnosyn i natsional’no-hromadians’kii konsolidatsii politychnoho, polietnichnoho, poli konfesiinoho, polikul’turnoho zahalu naselennia krainy. /// У монографії описано теоретико-методологічний інструментарій вивчення етнополітичних процесів  в Україні та їх регіональні специфіки. Представлено результати дослідження історичних умов, політичних, економічних, соціальних, демографічних, культурних, конфесійних та інших аспектів етнополітичої регіоналізації суспільного простору України. Аргументовано висновки щодо тенденцій сучасної етнополітичної динаміки українського соціуму і його регіональних сегментів та ролі державного етнополітичного менеджменту в оптимізації етнонаціональних відносин і національно-громадянській консолідації політичного, поліетнічного, полі конфесійного, полікультурного загалу населення країни.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Livres, Politique, Sociologie, Dictionnaires