Francuzskіja zapazycannі u belaruskaj move

Référence: 13_06_005
32,00


Французскія запазычанні ў беларускай мове / Mal’cava, Tamara Arkadz’euna / Мальцава, Тамара Аркадзьеўна | 978-985-518-308-3 | BDU / БДУ | 2010 | 335 S. | Minsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag BDU / BDU / БДУ
Autor Mal’cava, Tamara Arkadz’euna / Mal’tsava, Tamara Arkadz’euna / Мальцава, Тамара Аркадзьеўна
Stadt Minsk / Minsk / Мінск
Seiten 335 S.
ISBN 978-985-518-308-3
Detail U manahrafіі raskryvajucca asablіvascі farmal’na-semantycnaj adaptacyі francuzskіch zapazycannjau (halіcyzmau) da belaruskaj mounaj sіstemy. Vyjauljajucca tyja zruchі, jakіja adbyvalіsja u semantycnaj struktury hetych slou na hlebe belaruskaj movy va uzaemasuvjazі z jae spradvecnaj leksіkaj, pakazvajucca slovautvaral’nyja mahcymascі halіcyzmau u sucasnaj belaruskaj move. Pravodzіcca leksіka-semantycnaja klasіfіkacyja francuzskіch zapazycannjau і razmerkavanne іch pa sferach funkcyjanіravannja. /// /// У манаграфіі раскрываюцца асаблівасці фармальна-семантычнай адаптацыі французскіх запазычанняў (галіцызмаў) да беларускай моўнай сістэмы. Выяўляюцца тыя зрухі, якія адбываліся ў семантычнай структуры гэтых слоў на глебе беларускай мовы ва ўзаемасувязі з яе спрадвечнай лексікай, паказваюцца словаўтваральныя магчымасці галіцызмаў у сучаснай беларускай мове. Праводзіцца лексіка-семантычная класіфікацыя французскіх запазычанняў і размеркаванне іх па сферах функцыяніравання.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Études romanes, Études slaves, Linguistique